Feedback
Varan har lagts till i varukorgen

Helhetsansvaret för energimätningar är viktig

22 januari 2020
Energimätningar i flerbostadshus
Det räcker inte att sätta in rätt antal mätare i byggnaden, någon måste se till att de fungerar också. Foto: Mostphotos/Bildmontage
För att förbättra energimätningarna i nya flerbostadshus behövs rutiner och anvisningar som kan följa med i hela processen. I en ny rapport finns en checklista.
Trots att det sedan flera år tillbaka har funnits krav på energimätning och verifiering av energianvändning visar flera rapporter att många energimätningar i byggnader är bristfälliga. I ett projekt med stöd av SBUF har därför Stockholms Byggmästareförening och Sveby genomfört en förstudie med syfte att förbättra energimätningarna i nya flerbostadshus.

Bli abonnent

Vi ger dig daglig fördjupning inom områdena Anläggning, EL & Tele, Förvaltning, Husbyggnad, Renovering samt VVS.
Nyheter & analyser
Full tillgång till våra artiklar, reportage och analyser.
Expertsvar
Full tillgång till expertsvarsbanken samt möjligheten att ställa frågor till alla våra experter.
Bevakningar & Notifieringar
Bevakningar och notifieringar för alla våra områden och ämnen.
Välj en omfattning som passar dig eller prova kostnadsfritt i 14 dagar
FOKUS
Ett
Fokusera din bevakning och få nyheter, analyser och expertsvar från ett valfritt område. 
Bevakningar
Notifieringar
Expertsvar
Välj ett område
Pris: 3 990 kr/år + moms
Prova kostnadsfritt i 14 dagar
BREDD
Alla
Bredda din bevakning och få full tillgång till nyheter, analyser och expertsvar från alla våra områden.
Bevakningar
Notifieringar
Expertsvar
Alla områden ingår
Pris: 5 990 kr/år + moms
Prova kostnadsfritt i 14 dagar

Jag hjälper dig med abonnemangsfrågor

TELEFON: Öppet kl 8-16 idag

FAKTA Intervjuresultat

Nedan ses en sammanfattning av resultaten från de intervjuer och diskussioner som har genomförts i projektet:

  • Företagen har olika standardiseringsnivå på styrande dokument.
  • Få (ingen) har tänkt på verifiering fullt ut.
  • IMD-mätningar i lägenheter verkar fungera bättre än mätningar för energiuppföljning och verifiering. Ofta mer automatik i IMD-mätningar, vilka ofta handlas upp separat från mätföretag, än för energiuppföljningsmätningar i undercentraler.
  • Fel upptäcks för sent. Mer skulle kunna ses vid besiktning.
  • Samordnad provning görs ibland utan mätsystemet, ibland för att kommunikation ej hunnit installeras.
Källa: Rapporten "Säkerställande av energimätningar i nybyggda flerbostadshus"
Fördjupningsmaterial
Fler nyheter
Mest lästa artiklar
Debatt i fokus
Populära expertsvar
Andra bevakar
Bevaka ämne