Feedback
Varan har lagts till i varukorgen

2019 års klimatfiler för energiberäkningar

27 januari 2020
Flerbostadshus i Göteborg
SMHI har tagit fram uppmätt data för klimatet år 2019. Foto: Mats Östlund
Den som vill göra en noggrannare verifiering av en byggnads energianvändning och klimatkorrigering kan nu ladda ner 2019 års klimatdata för 310 orter i Sverige.

Det är SMHI som på uppdrag av Sveby tar fram klimatdatafiler för varje kalenderår. Tanken med detta är att de ska komplettera klimatdatan för typiska år som ofta används vid energiberäkningar.

Filerna innehåller åtta olika klimatparametrar såsom temperatur, vindhastighet, vindriktning, relativ fuktighet, solstrålning med mera.

På Svebys webbplats går det att ladda ner de nya klimatfilerna för 2019 liksom tidigare års klimatfiler.

Fördjupningsmaterial
Fler nyheter
Mest lästa artiklar
Debatt i fokus
Populära expertsvar
Andra bevakar
Bevaka ämne