Feedback
Varan har lagts till i varukorgen

Stort resursslöseri låta lokaler stå tomma

21 februari 2020
tom-lokal
Kontorslokaler och andra verksamhetslokaler nyttjas idag bara till omkring tio procent, visar en ny rapport. Foto: Mostphotos
Istället för att bara bygga nytt måste vi utnyttja de lokaler som finns bättre. Det är både ekonomiskt och hållbart. Det är slutsatsen i den nya rapporten "Lokaldelning som norm".
 – Sveriges lokalsvinn är ohållbart. Kontorslokaler och andra verksamhetslokaler nyttjas bara till omkring tio procent. Det är väldigt många kvadratmeter som står tomma stora delar av dygnet. Vi måste dela på resurserna bättre.

Bli abonnent

Vi ger dig daglig fördjupning inom områdena Anläggning, EL & Tele, Förvaltning, Husbyggnad, Renovering samt VVS.
Nyheter & analyser
Full tillgång till våra artiklar, reportage och analyser.
Expertsvar
Full tillgång till expertsvarsbanken samt möjligheten att ställa frågor till alla våra experter.
Bevakningar & Notifieringar
Bevakningar och notifieringar för alla våra områden och ämnen.
Välj en omfattning som passar dig eller prova kostnadsfritt i 14 dagar
FOKUS
Ett
Fokusera din bevakning och få nyheter, analyser och expertsvar från ett valfritt område. 
Bevakningar
Notifieringar
Expertsvar
Välj ett område
Pris: 3 990 kr/år + moms
Prova kostnadsfritt i 14 dagar
BREDD
Alla
Bredda din bevakning och få full tillgång till nyheter, analyser och expertsvar från alla våra områden.
Bevakningar
Notifieringar
Expertsvar
Alla områden ingår
Pris: 5 990 kr/år + moms
Prova kostnadsfritt i 14 dagar

Jag hjälper dig med abonnemangsfrågor

TELEFON: Öppet kl 8-17 idag

FAKTA Om projektet "Resurseffektiva lokaler i Sverige"

Arbetet med rapporten har skett inom ramen för IVA-projektet ”Resurseffektivitet och cirkulär ekonomi”. Det syftar till att stärka Sveriges konkurrenskraft för en framtid med begränsade resurser i linje med FNs globala hållbarhetsmål.

Samverkan krävs

Att göra lokaldelning till norm kommer att kräva stor samverkan mellan stat, kommun, näringsliv, finansiell sektor, civilsamhälle och akademi.

Projektet har arbetat efter fyrstegsprincipen för ytanvändning, där varje steg bygger på att man har gjort de föregående:

• Minska ytbehovet.

• Intensifiera ytanvändningen.

• Anpassa eller bygg om för att underlätta delning.

• Bygg nytt på ett mer hållbart sätt som uppmuntrar till delning.

Källa: IVA, Kungl. IngenjörsVetenskaps Akademien.
Fler nyheter
Mest lästa artiklar
Debatt i fokus
Populära expertsvar
Andra bevakar
Bevaka ämne