Feedback
Varan har lagts till i varukorgen

Nu ska Attefallshusens Europakrock rättas till

3 februari 2020
Attefallshus
De begränsade möjligheterna att överklaga startbesked för komplementbostäder har inte rimmat med Europarättsliga förhållanden. Foto: Mostphotos/montage
Regelverket för Attefallshus strider mot Europakonventionen, enligt ett flertal domar. Nu ska felen åtgärdas. Regeringen tänker tillsätta en särskild utredning för flera ändringar kring bygglov.
Mark- och miljööverdomstolen, MÖD, har gett besked i en rad ärenden där grannar velat överklaga startbesked för Attefallshus på närliggande tomter. Slutsatsen har varit tydlig.

Bli abonnent

Vi ger dig daglig fördjupning inom områdena Anläggning, EL & Tele, Förvaltning, Husbyggnad, Renovering samt VVS.
Nyheter & analyser
Full tillgång till våra artiklar, reportage och analyser.
Expertsvar
Full tillgång till expertsvarsbanken samt möjligheten att ställa frågor till alla våra experter.
Bevakningar & Notifieringar
Bevakningar och notifieringar för alla våra områden och ämnen.
Välj en omfattning som passar dig eller prova kostnadsfritt i 14 dagar
FOKUS
Ett
Fokusera din bevakning och få nyheter, analyser och expertsvar från ett valfritt område. 
Bevakningar
Notifieringar
Expertsvar
Välj ett område
Pris: 3 990 kr/år + moms
Prova kostnadsfritt i 14 dagar
BREDD
Alla
Bredda din bevakning och få full tillgång till nyheter, analyser och expertsvar från alla våra områden.
Bevakningar
Notifieringar
Expertsvar
Alla områden ingår
Pris: 5 990 kr/år + moms
Prova kostnadsfritt i 14 dagar

Jag hjälper dig med abonnemangsfrågor

TELEFON: Öppet kl 8-16 idag

Fördjupningsmaterial
FAKTA Europakonventionen och PBL
  • Rätten till skydd för egendom är en civil rättighet som anges i artikel 6 i Europakonventionen och en kränkning av denna rättighet ska ge rätt till domstolsprövning.
  • En sådan rätt kan tillkomma ägare av grannfastighet som exempelvis drabbas av olägenhet och värdeminskning till följd av en åtgärd på en annan fastighet.
  • Europakonventionen rimmar därför dåligt med Attefallshusen och kapitel 13 § 15 i plan- och byugglagen, PBL, som säger att ett beslut om startbesked får överklagas endast av sökanden eller anmälaren i ärendet.
Fler nyheter
Mest lästa artiklar
Debatt i fokus
Populära expertsvar
Andra bevakar
Bevaka ämne