Feedback
Varan har lagts till i varukorgen

Vårt beteende påverkar energianvändningen

31 augusti 2020
Svea Torn i Stockholm
Kunskapen om hur brukarnas beteende kan påverka energianvändningen är varken tillräckligt känd eller spridd bland landets fastighetsägare. Foto: Roland Magnusson
Det finns relativt mycket forskning och kunskap om hur fastighetsägare kan påverka sina hyresgäster till en mer hållbar energianvändning. I en förstudie har 56 olika studier identifierats.
På ett möte inom BeBo, Energimyndighetens beställargrupp för energieffektiva flerbostadshus, kom det fram att medlemmarna saknar kunskap och underlag om hur de kan stimulera sina hyresgäster till en mer hållbar energianvändning.

Bli abonnent

Vi ger dig daglig fördjupning inom områdena Anläggning, EL & Tele, Förvaltning, Husbyggnad, Renovering samt VVS.
Nyheter & analyser
Full tillgång till våra artiklar, reportage och analyser.
Expertsvar
Full tillgång till expertsvarsbanken samt möjligheten att ställa frågor till alla våra experter.
Bevakningar & Notifieringar
Bevakningar och notifieringar för alla våra områden och ämnen.
Välj en omfattning som passar dig eller prova kostnadsfritt i 14 dagar
FOKUS
Ett
Fokusera din bevakning och få nyheter, analyser och expertsvar från ett valfritt område. 
Bevakningar
Notifieringar
Expertsvar
Välj ett område
Pris: 3 990 kr/år + moms
Prova kostnadsfritt i 14 dagar
BREDD
Alla
Bredda din bevakning och få full tillgång till nyheter, analyser och expertsvar från alla våra områden.
Bevakningar
Notifieringar
Expertsvar
Alla områden ingår
Pris: 5 990 kr/år + moms
Prova kostnadsfritt i 14 dagar

Jag hjälper dig med abonnemangsfrågor

TELEFON: Öppet kl 8-16 idag

OM Studierna

De identifierade studierna kan delas in i fyra olika teman:

  • Hinder – både verkliga och upplevda – som behöver övervinnas för att realisera den effektiviseringspotential som finns.
  • Hyresgäster kan styra om sin energianvändning och därmed bidra till att minska den växande effekt- och kapacitetsproblematiken.
  • Medvetandegörande och visualisering är viktiga faktorer för att påverka energianvändningen hos hyresgästerna.
  • Hänsyn måste tas till vilka värden hyresgästerna uppfattar som viktiga och vilken målgrupp åtgärder vänder sig till.

Tre förslag på fortsatta studier:

  • Effektiv visualisering och aktiv återkoppling.
  • Motiverande faktorer hos hyresgäster.
  • Studera interaktionen mellan aktörer i syfte att undanröja hinder.
Källa: Förstudien
Fördjupningsmaterial
Fler nyheter
Mest lästa artiklar
Debatt i fokus
Populära expertsvar
Andra bevakar
Bevaka ämne