Feedback
Varan har lagts till i varukorgen

Varning för ras i vanlig takkonstruktion

11 augusti 2020
takras
Enligt Statens haverikommission finns den riskfyllda konstruktionen på flera platser i Sverige. Foto: SHK
Taket rasade in på en sporthall i Kiruna i våras. Två personer var mycket nära att råka illa ut. Takkonstruktionen finns på flera platser och nu uppmanas kommunerna till säkerhetsåtgärder.
Det var den 7 mars som olyckan var framme. På kvällen strax efter 22 gav plötsligt taket vika på Tarfalahallen i Kiruna och tog med sig delar av väggen i raset. De två personer som befann sig i hallen klarade sig mirakulöst helt utan fysiska skador men händelsen väcker oro.

Bli abonnent

Vi ger dig daglig fördjupning inom områdena Anläggning, EL & Tele, Förvaltning, Husbyggnad, Renovering samt VVS.
Nyheter & analyser
Full tillgång till våra artiklar, reportage och analyser.
Expertsvar
Full tillgång till expertsvarsbanken samt möjligheten att ställa frågor till alla våra experter.
Bevakningar & Notifieringar
Bevakningar och notifieringar för alla våra områden och ämnen.
Välj en omfattning som passar dig eller prova kostnadsfritt i 14 dagar
FOKUS
Ett
Fokusera din bevakning och få nyheter, analyser och expertsvar från ett valfritt område. 
Bevakningar
Notifieringar
Expertsvar
Välj ett område
Pris: 3 990 kr/år + moms
Prova kostnadsfritt i 14 dagar
BREDD
Alla
Bredda din bevakning och få full tillgång till nyheter, analyser och expertsvar från alla våra områden.
Bevakningar
Notifieringar
Expertsvar
Alla områden ingår
Pris: 5 990 kr/år + moms
Prova kostnadsfritt i 14 dagar

Jag hjälper dig med abonnemangsfrågor

TELEFON: Kundservice stängt idag

FAKTA Takkonstruktionen i Tarfalahallen
  • 96 meter lång och 55 meter bred där taket bars upp av takstolar bestående av 14 underspända limträbalkar med en spännvidd på 54,5 meter och med dragband och två trycksträvor som stöd under varje limträbalk.
  • Limträbalkarna var upplagda på limträpelare vid ytterväggarna.
  • Trapetsprofilerad plåt med bärriktning vinkelrätt mot takstolarna var monterad direkt mot balkarnas ovansida.
  • Stabilisering för horisontella laster (i huvudsak vindlast) förutsattes ske genom skivverkan i takplåten samt genom vindkryss i gavlarna och i de längsgående väggarna.
  • Trycksträvorna var sammankopplade mellan takstolarna och byggnadens gavlar med horisontella limträbommar.
Källa: SHK
Fördjupningsmaterial
Fler nyheter
Mest lästa artiklar
Debatt i fokus
Populära expertsvar
Andra bevakar
Bevaka ämne