Feedback
Varan har lagts till i varukorgen

Styr elanvändningen utan komfortminskning

13 augusti 2020
En stor del av laststyrningspotentialen finns i småhus visar en ny rapport från BeSmå. Foto: Mostphotos och Tobias Sterner
I en ny rapport utreds möjligheten att flytta laster för uppvärmning och varmvatten i småhus utan komfortminskning. Syftet är att om möjligt flytta småhusens elanvändningstoppar från effekttopparna i det svenska elnätet.
Sverige ska år 2040 ha 100 procent förnybar elproduktion och bli ett av världens första fossilfria välfärdsländer. Det ställer nya krav på elnäten. I vissa områden i Sverige idag är elnäten så ansträngda att det är problem med nyetableringar. Samtliga storstadsområden förväntas få problem med elnätens kapacitet på sikt om inga åtgärder genomförs.

Bli abonnent

Vi ger dig daglig fördjupning inom områdena Anläggning, EL & Tele, Förvaltning, Husbyggnad, Renovering samt VVS.
Nyheter & analyser
Full tillgång till våra artiklar, reportage och analyser.
Expertsvar
Full tillgång till expertsvarsbanken samt möjligheten att ställa frågor till alla våra experter.
Bevakningar & Notifieringar
Bevakningar och notifieringar för alla våra områden och ämnen.
Välj en omfattning som passar dig eller prova kostnadsfritt i 14 dagar
FOKUS
Ett
Fokusera din bevakning och få nyheter, analyser och expertsvar från ett valfritt område. 
Bevakningar
Notifieringar
Expertsvar
Välj ett område
Pris: 3 990 kr/år + moms
Prova kostnadsfritt i 14 dagar
BREDD
Alla
Bredda din bevakning och få full tillgång till nyheter, analyser och expertsvar från alla våra områden.
Bevakningar
Notifieringar
Expertsvar
Alla områden ingår
Pris: 5 990 kr/år + moms
Prova kostnadsfritt i 14 dagar

Jag hjälper dig med abonnemangsfrågor

TELEFON: Öppet kl 8-16 idag

OM Laststyrning

Laststyrning – När elanvändningen (lasten) styrs antingen upp eller ned. Ett program används där man försöker kontrollera kunders användning av effektkrävande elektrisk utrustning för att minska det totala behovet av effekt.

Laststyrning kan göras på olika nivåer:
Stam-, region- eller lokalnät: Kontroll och reglering av många mindre ellaster och/eller kontroll och reglering av större laster med syfte att undvika effekt och kapacitetsbrist i överförande ledningsnät.
Anläggning eller fastighet: Kontroll av anläggningens reglerbara effektkrävande ellaster med syfte att minska anläggningen eller fastigheten behov av effekt och på så sätt minska nätkostnaden. I vissa fall kan styrning av anläggningens effektbehov vara ett  alternativ till investering i förstärkning av anläggningens interna elnät.

Fördjupningsmaterial
Fler nyheter
Mest lästa artiklar
Debatt i fokus
Populära expertsvar
Andra bevakar
Bevaka ämne