Feedback
Varan har lagts till i varukorgen

Så blir nya energikraven i BBR

10 augusti 2020
isolering
Nu genomförs det andra steget i införandet av krav för nära-nollenergibyggnader, NNE. Foto: Arne Trautmann
Den 1 september ändras energihushållningsreglerna i Boverkets byggregler, BBR. Bland annat justeras kravnivåerna och primärenergifaktorerna ersätts av viktningsfaktorer.
I juni fattade regeringen beslut om en ändring i plan- och byggförordningen som gäller beräkning av en byggnads energiprestanda. Boverket kunde därmed ta det slutgiltiga beslutet om ändringarna i energiavsnittet i BBR som diskuterats under en längre tid.

Bli abonnent

Vi ger dig daglig fördjupning inom områdena Anläggning, EL & Tele, Förvaltning, Husbyggnad, Renovering samt VVS.
Nyheter & analyser
Full tillgång till våra artiklar, reportage och analyser.
Expertsvar
Full tillgång till expertsvarsbanken samt möjligheten att ställa frågor till alla våra experter.
Bevakningar & Notifieringar
Bevakningar och notifieringar för alla våra områden och ämnen.
Välj en omfattning som passar dig eller prova kostnadsfritt i 14 dagar
FOKUS
Ett
Fokusera din bevakning och få nyheter, analyser och expertsvar från ett valfritt område. 
Bevakningar
Notifieringar
Expertsvar
Välj ett område
Pris: 3 990 kr/år + moms
Prova kostnadsfritt i 14 dagar
BREDD
Alla
Bredda din bevakning och få full tillgång till nyheter, analyser och expertsvar från alla våra områden.
Bevakningar
Notifieringar
Expertsvar
Alla områden ingår
Pris: 5 990 kr/år + moms
Prova kostnadsfritt i 14 dagar

Jag hjälper dig med abonnemangsfrågor

TELEFON: Öppet kl 8-17 idag

FAKTA Bakgrund

Boverket har under en längre tid arbetat med ändringarna i avsnitt nio om energihushållning i Boverkets byggregler, BBR, vilket omfattar det andra steget i införandet av krav för nära-nollenergibyggnader, NNE. (Det första steget skedde vid införandet av nära-nollenergireglerna i BBR 25 som trädde i kraft den 1 juli 2017.)

En första remiss skickades ut våren 2018. Arbetet försenades sedan bland annat på grund av att EU-direktivet om byggnaders energiprestanda ändrades sommaren 2018. Detta gjorde att de svenska reglerna var tvungna att ses över och anpassas.

I juni 2019 enades politikerna om synen på byggnaders energikrav och i början av juli skickade regeringen ut en remiss på plan- och byggförordningen, PBF. Boverket kunde därefter finputsa sitt förslag och de skickade ut en ny remiss den 10 juli 2019.

I januari 2020 meddelade Boverket att de justerat sitt förslag efter att de gått igenom remissvaren. Föreskrifterna skickades sedan på EU-anmälan. Boverket fick inte några synpunkter från EU. De var dock tvungna att invänta ett regeringsbeslut om en ändring i plan- och byggförordningen innan de kunde ta det slutgiltiga beslutet om de nya energikraven.

FAKTA Ändring om brand

I BBR 29 finns även en justering om boendesprinkler. Det handlar dock främst om hänvisning till en ny standard för att verifiera tillförlitlighet och förmåga hos systemen. Denna ändring träder också i kraft den 1 september 2020, dock utan övergångstid.

Fördjupningsmaterial
Fler nyheter
Mest lästa artiklar
Debatt i fokus
Populära expertsvar
Andra bevakar
Bevaka ämne