Feedback
Varan har lagts till i varukorgen

Lokal energimarknad driver byggnaderna

15 oktober 2019
bild_chalmers
Under 2017−2019 är Chalmersområdet i Göteborg testbädd för projektet Fossil-free Energy Districts, FED. David Steen på Chalmers är forskare i projektet. Foto: Chalmers
I Göteborg har flera aktörer, varav två fastighetsägare, gått samman och skapat en lokal handelsplats för el, fjärrvärme och fjärrkyla. David Steen, forskare i projektet, menar på att fastighetsägare som nätägare kan ha nytta av systemet.
På Chalmers campusområde har nio partners, på initiativ av Göteborgs Stad, byggt ett lokalt energisystem där en större andel energi tas från förnybara källor. Systemet är det första i sitt slag i Europa där man kombinerar både el, värme och kyla.

Bli abonnent

Vi ger dig daglig fördjupning inom områdena Anläggning, EL & Tele, Förvaltning, Husbyggnad, Renovering samt VVS.
Nyheter & analyser
Full tillgång till våra artiklar, reportage och analyser.
Expertsvar
Full tillgång till expertsvarsbanken samt möjligheten att ställa frågor till alla våra experter.
Bevakningar & Notifieringar
Bevakningar och notifieringar för alla våra områden och ämnen.
Välj en omfattning som passar dig eller prova kostnadsfritt i 14 dagar
FOKUS
Ett
Fokusera din bevakning och få nyheter, analyser och expertsvar från ett valfritt område. 
Bevakningar
Notifieringar
Expertsvar
Välj ett område
Pris: 3 990 kr/år + moms
Prova kostnadsfritt i 14 dagar
BREDD
Alla
Bredda din bevakning och få full tillgång till nyheter, analyser och expertsvar från alla våra områden.
Bevakningar
Notifieringar
Expertsvar
Alla områden ingår
Pris: 5 990 kr/år + moms
Prova kostnadsfritt i 14 dagar

Jag hjälper dig med abonnemangsfrågor

TELEFON: Öppet kl 8-16 idag

FAKTA Om projektet

Projektet Fossil-free Energy Districts, FED, är ett samarbete mellan nio lokala partners och görs i syfte att hitta nya vägar mot ett fossilfritt energiförsörjningssystem på internationell nivå.​ Under 2017−2019 utgör Campus Johanneberg själva testbädden. Projektet finansieras av EU.

Partners i projektet
Göteborgs Stad, Johanneberg Science Park, Göteborg Energi, Business Region Göteborg, Ericsson, RISE Research Institutes of Sweden, Akademiska Hus, Chalmersfastigheter och Chalmers.

Källa: Chalmers
FAKTA Energilösningar i projektet
  • Solceller
  • Kylvärmepump
  • Batterier
  • Värmelagring i en fastighets byggnadsstomme
  • PSM-lager som används som kyllager (växlar mellan flytande och fast form)
  • Förbränningspanna (fanns sedan tidigare)
  • Ångturbin (fanns sedan tidigare)
  • Anslutning till fjärrvärmenätet
Fler nyheter
Mest lästa artiklar
Debatt i fokus
Populära expertsvar
Andra bevakar
Bevaka ämne