Feedback
Varan har lagts till i varukorgen

Stor potential att återvinna restvärme i städer

26 november 2019
Rulltrappa till tunnelbanan
Mycket energi slösas bort på våra tunnelbanestationer. Foto: Anders Wester
Det går att återvinna stora mängder överskottsvärme från exempelvis datahallar, tunnelbanestationer och avloppsreningsverk. Ett EU-projekt ska ta fram ny kunskap om hur denna värme kan tas tillvara.
– Potentialen är jättestor. Enligt vår studie i projektet Reuseheat skulle man varje år kunna återvinna 340 terawattimmar från datahallar, tunnelbanestationer, avloppsreningsverk och sjukhus inom EU. Det motsvarar tio procent av EU:s totala energibehov vad gäller värme och varmvatten, berättar Kristina Lygnerud, chef för energigruppen på IVL Svenska Miljöinstitutet som är koordinator för två olika EU-projekt om återvinning av överskottsvärme.

Bli abonnent

Vi ger dig daglig fördjupning inom områdena Anläggning, EL & Tele, Förvaltning, Husbyggnad samt VVS.
Nyheter & analyser
Full tillgång till våra artiklar, reportage och analyser.
Expertsvar
Full tillgång till expertsvarsbanken samt möjligheten att ställa frågor till alla våra experter.
Bevakningar & Notifieringar
Bevakningar och notifieringar för alla våra områden och ämnen.
Välj en omfattning som passar dig eller prova kostnadsfritt i 14 dagar
FOKUS
Ett
Fokusera din bevakning och få nyheter, analyser och expertsvar från ett valfritt område. 
Bevakningar
Notifieringar
Expertsvar
Välj ett område
Pris: 3 290 kr/år + moms
Prova kostnadsfritt i 14 dagar
BREDD
Alla
Bredda din bevakning och få full tillgång till nyheter, analyser och expertsvar från alla våra områden.
Bevakningar
Notifieringar
Expertsvar
Alla områden ingår
Pris: 5 190 kr/år + moms
Prova kostnadsfritt i 14 dagar

Jag hjälper dig med abonnemangsfrågor

TELEFON: Kundservice stängt idag

FAKTA Kort om övriga demoanläggningar

I Albertslund i Danmark ska man sänka temperaturen i det befintliga fjärrvärmenätet till 60 grader, då man sett att det kan ge stora miljövinster. Det handlar om en konvertering från 3e till 4e generationens fjärrvärme.

I Topusko i Kroatien finns idag ett ineffektivt och gammalt fjärrvärmenät där returen går ut i en flod. Här ska en loop skapas och fjärrvärmesystemet ska moderniseras med så låga temperaturer som möjligt.

I Hamburg ska ett fossilfritt energisystem skapas i ett nybyggt område med 2000 lägenheter, hotell och skolor. Här kommer restvärme från avloppsvattnet, tunnelbanesystemet och stadens vattenlager att användas. Detta kommer att kombineras med lokalt genererad el från solpaneler.

I Frankrike har man redan ett lågtemperaturnät i drift. Men nu ska driften digitaliseras för att öka effektiviseringen och man kombinerar detta med lokal elproduktion från solen.

I ett industriområde i Tyskland ska en ny teknik med jordvärme testas. Med hjälp av en vakuumbaserad containerlösning ska värme tas från marken och ledas vidare till fjärrvärmenätet utefter behov.

I Holland har man i ett tidigare EU-projekt påbörjat en restvärmeåtervinning i en nedlagd gruva. Nu ska en lagerlösning med smart styrning byggas så att det blir mer effektivt.

I Milano i Italien finns ett vattenlager (akvifer) vilket fungerar som ett värmelager. I projektet skall värmen återvinnas in i befintligt fjärrvärmesystem.

Källa: Kristina Lygnerud
Fördjupningsmaterial
Mest lästa artiklar
Debatt i fokus
Populära expertsvar
Andra bevakar
Bevaka ämne
Fler nyheter
;