Feedback
Varan har lagts till i varukorgen

Hon stillar svajet i höga trähus

22 november 2019
Ida Edskär
Ida Edskär har nyligen disputerat i ämnet träbyggnad vid Luleå tekniska universitet. Foto: Mostphotos/LTU/montage
Höga trähus kan få problem med att de svajar i hård vind. Ida Edskär, forskare vid Luleå tekniska universitet, har skrivit en avhandling med fokus på lämpliga lösningar.

Dynamiska svängningar och accelerationsnivåer kan ge problem i höga hus av trä på grund av materialets relativt låga vikt. Om det blåser hårt kan det svaja ganska ordentligt.

Det finns dock sätt att hantera problemen, konstaterar Ida Edskär som är forskare på Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser vid Luleå tekniska universitet. Nyligen disputerade hon i ämnet träbyggnad och i sin avhandling redogör hon bland annat för ett flertal råd till arkitekter och konstruktörer som vill undvika svajningar i sina trähus.

Två byggsystem i fokus

– Det finns tre olika byggsystem för konstruktion av trähus. I min forskning har jag fokuserat på två av dessa, KL-träsystem och pelarbalksystem, och generellt för bägge kan man säga att tyngd i toppen av byggnaden minskar svajet, säger Ida Edskär på universitetets hemsida.

Hon föreslår exempelvis lösningen att ha en badbassäng eller liknande högst upp i huset för att få vikt i toppen. Viktigast är dock att konstruktör och arkitekt har ett nära samarbete, menar Ida Edskär.

Upplevelsen av ett svajande hus är väldigt individuell. Vissa märker inte av det överhuvudtaget medan andra kan känna illamående eller sjösjuka.

Fördjupningsmaterial
Fler nyheter
Mest lästa artiklar
Debatt i fokus
Populära expertsvar
Andra bevakar
Bevaka ämne