Feedback
Varan har lagts till i varukorgen

Boktips: Bygga stad eller bara stadsmässigt?

1 november 2019

Din webbläsare har inte stöd för all funktionalitet, uppgradera till en nyare version av Internet Explorer eller ladda ner Google Chrome, Edge, Safari eller Firefox.

Balansen mellan allmänna och enskilda intressen har rubbats.
Boken samlar ett antal texter om glädjen att dela en vacker väl fungerande omgivning med andra människor. Foto: Manfred Otterheim
Örjan Wikforss är övertygad om rummets betydelse för människan och i en ny bok frågar han sig om det som byggs idag verkligen är tillräckligt bra.

Arkitekten och författaren Örjan Wikforss menar att stadsplaneringen förändrats i grunden under 2010-talet. Enkla recept som att bygga tätt och högt överallt har vunnit gehör. Den erfarenhetsbaserade kunskapen har städats bort under paroller som effektivisering, avreglering och marknadsanpassning.

Balansen mellan allmänna och enskilda intressen har rubbats och tyngdpunkten har förflyttats till förfång för det allmänna. Öppna platser, torg, parker och skolgårdar, ja allt som inte redan var bebyggt blev nu öppet mål för exploatering.

I den villervalla som uppstod lämnades de stora frågorna om livet i staden åt sitt öde medan bostadsbyggandet nådde rekordnivåer.

Under den här tioårsperioden skrev Örjan Wikforss korta texter allteftersom i sin blogg Kort sagt. Utgångspunkten är en övertygelse om rummets betydelse för människan och glädjen över att dela en vacker och väl fungerande omgivning med andra människor.

Fler nyheter
Mest lästa artiklar
Debatt i fokus
Populära expertsvar
Andra bevakar
Bevaka ämne