Feedback
Varan har lagts till i varukorgen

Vätskekopplad värmeåtervinning kan bli bättre

14 mars 2019
Principskiss över vätskekopplad värmeåtervinning
Det finns en stor besparingspotential i att höja prestandan i befintliga vätskekopplade värmeåtervinningssystem. Illustration: Förstudien "Vätskekopplad värmeåtervinning"
Många fastighetsägare upplever att vätskekopplad värmeåtervinning fungerar sämre än förväntat. Det är dock ett flexibelt system med flera fördelar. En ny rapport ger tips om vad som kan göras för att förbättra systemen.
Vätskekopplad värmeåtervinning är ett vanligt och väl beprövat sätt att återvinna värme ur frånluft. De stora fördelarna med systemet är att det inte finns någon risk för luftläckage mellan från- och tilluft och att från- och tilluftssystemen inte behöver vara placerade intill varandra. Detta gör att systemen är vanliga i byggnader med platsbrist och i lokaler där frånluften kan vara hälsofarlig.

Bli abonnent

Vi ger dig daglig fördjupning inom områdena Anläggning, EL & Tele, Förvaltning, Husbyggnad, Renovering samt VVS.
Nyheter & analyser
Full tillgång till våra artiklar, reportage och analyser.
Expertsvar
Full tillgång till expertsvarsbanken samt möjligheten att ställa frågor till alla våra experter.
Bevakningar & Notifieringar
Bevakningar och notifieringar för alla våra områden och ämnen.
Välj en omfattning som passar dig eller prova kostnadsfritt i 14 dagar
FOKUS
Ett
Fokusera din bevakning och få nyheter, analyser och expertsvar från ett valfritt område. 
Bevakningar
Notifieringar
Expertsvar
Välj ett område
Pris: 3 990 kr/år + moms
Prova kostnadsfritt i 14 dagar
BREDD
Alla
Bredda din bevakning och få full tillgång till nyheter, analyser och expertsvar från alla våra områden.
Bevakningar
Notifieringar
Expertsvar
Alla områden ingår
Pris: 5 990 kr/år + moms
Prova kostnadsfritt i 14 dagar

Jag hjälper dig med abonnemangsfrågor

TELEFON: Kundservice stängt idag

FAKTA Peter tipsar

Några frågor att ställa för att förbättra sitt system.

  • Är vätskeflödet anpassat till luftflödet? Särskilt relevant i byggnader där luftflöden har justerats till följd av ändrade krav från verksamheten.
  • Är batteriytorna rena? Extra viktigt i system med smutsig frånluft och/eller dålig filtrering.
  • Är frostskyddet för försiktigt? I lokaler med torr frånluft behöver man inte vara lika rädd för påfrostning som i mer fuktbelastade lokaler.
  • Är frysskyddet för försiktigt? I södra Sverige behövs inte lika mycket frysskydd (glykol) som i norra Sverige.
  • Är vätskan gammal och bör bytas/renas? Även om den nyligen avluftats korrekt så kan försämrad vätskekvalitet försämra prestandan.
  • I vilket skick är ventilerna? Gamla trevägsventiler för effektreglering kan läcka och innebära att önskad temperaturverkningsgrad aldrig uppnås.
Fördjupningsmaterial
Fler nyheter
Mest lästa artiklar
Debatt i fokus
Populära expertsvar
Andra bevakar
Bevaka ämne