Feedback
Varan har lagts till i varukorgen

Strömförande "borste" spårar läckor

11 mars 2019
Controlit Factory
Taket avsöks bit för bit med verktyget. Foto: Controlit Factory
Smältvatten gör våren riskfylld för hus och byggnader. Nu finns en ny metod för att förebygga vattenskador. Tanken är hitta läckor i platta tak – med hjälp av en strömförande borste.

Vintern går mot sitt slut och temperaturerna stiger runtom i landet. Snö börjar smälta. Tillsammans med regn medför avsmältningen en ökad risk för vattenskador. Inte minst på tak.

Lämpligt kan till exempel vara att rensa hängrännor och stuprör för att undvika stopp. Men det finns fler åtgärder att ta till.

Kortsluter en elkrets

Det lettiska företaget Controlit Factory vill nu etablera sig i Sverige med sin lösning för att spåra läckage. Metoden går ut på att hitta otätheter med hjälp av elektricitet.

Till att börja med läggs ett strömförande undertak under lagret med papp eller tätskikt i andra material. När taket är färdigt görs själva inspektionen. En elkontakt ansluts genom pappen ner till det strömförande undertaket.

Sedan kopplas ett avsökningsverktyg till kontakten. Verktyget som ser ut ungefär som en borste används för att systematiskt inspektera taket. Finns det hål kommer det att uppstå en kortslutning som ger utslag på en mätare varpå platsen för skadan kan markeras och lagas. 

Upptäcker skador tidigt

Tillverkarna menar att fördelen är att det går att upptäcka hål väldigt tidigt och göra det på ett sätt som visar exakt var eventuella skador finns. Metoden ska även fungera bra på exempelvis gröna tak eller andra typer av täckta tak. Inspektionen görs då på ett lite annorlunda sätt.

Ett par platser i Sverige använder metoden redan idag. Bland annat har 40 fritidshus i en skidort i Dalarna försetts med det strömförande taket och kan därigenom inspekteras med avsökningsverktyget.

Så här ser det ut när verktyget markerar ett hål i ytan:

Mest lästa artiklar
Mest sedda inslag
Debatt i fokus
Andra bevakar
Bevaka ämne
Populära expertsvar
Fler nyheter
;