Feedback
Varan har lagts till i varukorgen

Nytt avtal tar fler till branschen

4 mars 2019
byggarbetare
Avtalet syftar till att rekrytera personal till byggbranschen. Foto: Mostphotos
En ny nationell överenskommelse har tecknats för att främja kompetensförsörjningen i byggbranschen. Tanken är att få in nyanlända och långtidsarbetslösa i arbete.

Två statliga myndigheter och byggsektorns parter har tecknat en överenskommelse för kompetensförsörjning. Genom avtalet vill branschen skapa plats åt målgrupper som idag står utanför arbetsmarknaden.

Det är Galaxen Bygg som ska leda arbetet. Företaget som ägs gemensamt av ett flertal organisationer och bolag har i mer än 30 år arbetat med rehabilitering. Målgrupp har främst varit personer med bakgrund i byggbranschen och med någon form av funktionsnedsättning.

Fler som omfattas

I och med den nya överenskommelsen omfattas även nyanlända och långtidsarbetslösa.

kagstrom_webb Per Kågström. Foto: Galaxen Bygg

– Vi är stolta över att få förtroendet att arbeta med alla grupper som står utanför arbetsmarknaden och att bidra till att fler personer får arbete i byggsektorn, säger Per Kågström som är vd på Galaxen Bygg, i ett pressmeddelande.

Hans företag arbetar med den så kallade Samverkansgruppen. Tillsammans har de etablerat metoder för att bevara kompetens i byggbranschen genom att hitta anpassat arbete för olika målgrupper.

De har undertecknat

De myndigheter som undertecknat överenskommelsen är Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan. Deltagande organisationer är bland annat Sveriges Byggindustrier, Måleriföretagen, Installatörsföretagen, Byggnads, Seko, och Svenska Elektrikerförbundet.

Kompetensbrist är sedan många år en av byggbranschens största utmaningar.   Sveriges Byggindustrier bedömer att över 50 000 nya medarbetare behövs på fem års sikt för att branschen ska ha möjlighet att hantera kommande pensionsavgångar.

Fördjupningsmaterial
Mest lästa artiklar
Mest sedda inslag
Debatt i fokus
Andra bevakar
Bevaka ämne
Populära expertsvar
Fler nyheter
;