Feedback
Varan har lagts till i varukorgen

Ny webbsida kompletterar nya "Solcellshandboken"

1 mars 2019
solcellsanlaggnig.webb
Elinstallatörer och andra som vill ha fördjupad information om solceller är målgruppen för Elsäkerhetsverkets nya sida om solcellsanläggningar. Foto: Mostphotos
Elsäkerhetsverket har lanserat en webbsida om solceller där verksamma i elinstallationsbranschen kan fördjupa sig i ämnet. ”Sidan är ett bra komplement till SEK:s nya bok - Solcellshandboken, berättar Mikael Carlson, Teknisk expert på Elsäkerhetsverket.

Sedan årsskiftet kan den som vill fördjupa sig i ämnet solceller surfa in på Elsäkerhetsverket hemsida och ta del av tips och råd rörande solcellsinstallationer.

– Man kan säga att sidan är ett resultat av olika samarbeten som vi haft där vi tagit fram en stor mängd information om solceller men där allt inte kommit till användning, senast inför produktionen av SEK:s bok Solcellshandboken, säger Mikael Carlson, Teknisk expert på Elsäkerhetsverket.

Tre övergripande områden tas upp 

Frågor som tas upp på Elsäkerhetsverkets sida om solceller är bland andra: Vad gäller vid installation av solceller? Vem får utföra arbetet och vad gäller vid underhåll och kontroll av solceller?

När det gäller installation av solcellsanläggningar och vem som får utföra arbetet så berättar Mikael Carlson att det ibland sker missförstånd gällande vad som är ett elinstallationsarbete eller inte. För att klargöra detta så tar man upp flera konkreta exempel i sin information om solceller:

Montering av fästelement eller stativ eller uppregling av bärläckt är ett elinstallationsarbete om det innehåller elektriskt materiel som har till syfte att fastställa elsäkerhetsegenskaper enligt ELSÄK-FS 2017:2 (2 kap. 1 §). Montage av vanlig bärläckt eller stativ och fästelement utan dessa detaljer är inte något elinstallationsarbete och kan jämföras med exempelvis kabelstegar.

Kanalisation som fastställer elsäkerhetsegenskaper är ett elinstallationsarbete enligt ELSÄK-FS 2017:2 (2 kap. 1 §). På samma sätt utgör all kabelförläggning ett elinstallationsarbete enligt samma paragraf. DC-kablage utgör den tredje vanligaste orsaken till brand i takbaserade solcellsanläggningar i Storbritannien enligt BRE:s rapport "Fire and Solar PV Systems - Investigations and Evidence”.

Det har funnits ett missförstånd att vem som helst kan koppla på DC-sidan själv och det stämmer inte.
Mikael Carlson, Elsäkerhetsverket

 Det har funnits ett missförstånd att vem som helst kan koppla på DC-sidan själv och det stämmer inte. Arbetet måste utföras av ett elinstallationsföretag som registrerat sig för verksamhetstypen "Elproduktionsanläggningar" hos Elsäkerhetsverket. Endast om du själv är auktoriserad elinstallatör för arbetet kan du få utföra elarbetet på din egen elanläggning, berättar Mikael Carlson.

En "levande" lista med kontrollpunkter

Som anläggningsinnehavare av en solcellsanläggning är man skyldig att med jämna mellanrum kontrollera att anläggningen ger betryggande säkerhet mot person- och sakskada. Enklare kontrollpunkter kan man utföra själv men djupare kontroll bör göras av ett elinstallationsföretag, skriver Elsäkerhetsverket på sin sida.

mikael.carlson Mikael Carlson, Elsäkerhetsverket. Foto: Privat

– Vi har gjort en lista med 12 punkter baserade på vår egen erfarenhet där vi tar upp de vanligaste felen samt en rekommendation på vad vi anser är bra att kontrollera. Tanken med listan är att ge elinstallatören en enkel början till kontroll, som man sedan kan fylla på med övriga kontrollpunkter och erfarenheter, säger Mikael Carlson.

Fördjupad information om batterilager

Elsäkerhetsverket har även tagit fram information om batterilager. Med hjälp av ett batterilager kan en solcellsanläggning lagra överflödet av energi från dagen för att sedan tillhandahålla det under natten. Energilagret kan också användas för att kapa effekttoppar i exempelvis ett flerbostadshus där toppeffekterna kan påverka elkostnaden för fastigheten kraftigt.

Informationen om batterilager är riktad åt främst privatpersoner och bland annat kan man läsa om hur man ska tänka när man planerar, installerar och underhåller sitt batterilager.

Mest lästa artiklar
Mest sedda inslag
Debatt i fokus
Andra bevakar
Bevaka ämne
Populära expertsvar
Fler nyheter
;