Feedback
Varan har lagts till i varukorgen

Ny vägledning om energilagar

6 mars 2019
Gotska sandön i Norra Djurgårdsstaden
Nu kan större fastighetsägare få hjälp att samordna sitt arbete med energideklarationer och energikartläggning. Foto: Michel Perlmutter/Familjebostäder
Flera större fastighetsägare omfattas av både lagen om energikartläggning i stora företag, EKL, och lagen om energideklaration för byggnader. En ny vägledning ger förslag om hur företagen kan planera och samordna sitt arbete för att uppfylla de två lagarna.

Även om de två regelverken skiljer sig åt finns det en stor möjlighet till samordning, konstaterar Energimyndigheten i sin nya vägledning. Det gäller först och främst ur ett planerings- och upphandlingsperspektiv men även senare ur ett utförandeperspektiv.

Vägledningen har tagits fram av CIT Energy Management och den baseras bland annat på erfarenheter från ett flertal stora fastighetsföretag.

Rikligt med exempel och tips

Tanken är att vägledningen ska hjälpa fastighetsägande företag att se möjligheter för samordning enligt EKL och genomförandet av energideklarationer. I vägledningen går man bland annat igenom vad man ska tänka på vid upphandling och hur man praktiskt genomför EKL och energideklaration.

För att underlätta användningen av vägledningen tar man hjälp av två exempelföretag:

  • ett rent fastighetsbolag
  • ett företag med annan huvudverksamhet men som även äger några av de fastigheter som de sitter i.

Utöver exemplen innehåller vägledningen även många allmänna tips.  

Fördjupningsmaterial
Mest lästa artiklar
Mest sedda inslag
Debatt i fokus
Andra bevakar
Bevaka ämne
Populära expertsvar
Fler nyheter
;