Feedback
Varan har lagts till i varukorgen

Lyckat när föroreningar ångades bort

19 mars 2019
fargaren3_helaomradet_webb
Ångan med det klorerade lösningsmedlet togs till containrarna, där det renades med aktivt kol. Foto: Kristianstad kommun
Det var en av Skånes mest förorenade tomter men efter att ha använt en metod för att ånga bort över tusen kilo av lösningsmedlet perkloretylen har föroreningarna försvunnit. Arbetet ses som en framgång.
För snart två år sedan skrev Omvärldsbevakning om det planerade arbetet med att sanera en gammal kemtvättstomt i Kristianstad genom att värmebehandla marken ner till ett djup av 20 meter. Metoden kallas för termisk in situ behandling, vilket innebär att rör får upp värmen i den omkringliggande jorden till kokningspunkten och lösningsmedlet börjar förångas. Ångan fångas i sin tur upp på markytan och renas i aktivt kol.

Bli abonnent

Vi ger dig daglig fördjupning inom områdena Anläggning, EL & Tele, Förvaltning, Husbyggnad, Renovering samt VVS.
Nyheter & analyser
Full tillgång till våra artiklar, reportage och analyser.
Expertsvar
Full tillgång till expertsvarsbanken samt möjligheten att ställa frågor till alla våra experter.
Bevakningar & Notifieringar
Bevakningar och notifieringar för alla våra områden och ämnen.
Välj en omfattning som passar dig eller prova kostnadsfritt i 14 dagar
FOKUS
Ett
Fokusera din bevakning och få nyheter, analyser och expertsvar från ett valfritt område. 
Bevakningar
Notifieringar
Expertsvar
Välj ett område
Pris: 3 990 kr/år + moms
Prova kostnadsfritt i 14 dagar
BREDD
Alla
Bredda din bevakning och få full tillgång till nyheter, analyser och expertsvar från alla våra områden.
Bevakningar
Notifieringar
Expertsvar
Alla områden ingår
Pris: 5 990 kr/år + moms
Prova kostnadsfritt i 14 dagar

Jag hjälper dig med abonnemangsfrågor

TELEFON: Öppet kl 8-16 idag

FAKTA Värmebehandlingen

Jorden värms upp till 100 grader med hjälp av värmerör som borrats ner till ett djup av 20 meter. De klorerade lösningsmedlen förångas och samlas vid markytan upp av aktivt kolfilter.

Projektet har bekostats av Naturvårdsverket genom ett bidrag som Länsstyrelsen i Skåne betalat ut. Saneringen beräknas ha kostat 54 miljoner kronor. Veolia Water Technologies utförde arbetet med bland annat det danska företaget Krüger.

Kristianstad kommun har varit huvudman och Relement Miljö Väst har arbetat som kommunens tekniska projektledare.

Källa: Kristianstad kommun
Fördjupningsmaterial
Fler nyheter
Mest lästa artiklar
Debatt i fokus
Populära expertsvar
Andra bevakar
Bevaka ämne