Feedback
Varan har lagts till i varukorgen

Lucka i lagen om kameraövervakning av grannar

15 mars 2019
videobevakning
Lagen som styr hur privatpersoner får kameraövervaka hemma ska ses över efter att privatpersoner gjort klagomål till Datainspektionen. Foto: Mostphotos
Datainspektionen har efter en mängd klagomål granskat om det är tillåtet att kameraövervaka sina grannar, vilket det visar sig inte vara. Men det visar sig också finnas en lucka i lagstiftningen.

 Datainspektionen har den senaste tiden fått in ett flertal klagomål från personer som är missnöjda med sina grannars kameror och menar att detta inte borde vara tillåtet. Men idag finns det en begränsad rätt att ingripa, menar Datainspektionen.

Det finns en lucka i lagstiftningen som behöver täppas till.
Lena Lindgren Schelin, generaldirektör Datainspektionen.

Datainspektions generaldirektör Lena Lindgren Schelin anser att det bör bli olagligt för privatpersoner att sätta upp en övervakningskamera på sin tomt på ett sådant sätt att även grannars tomter filmas. Här finns det en lucka i lagstiftningen som behöver täppas till, skriver hon på DN Debatt.

Med en ny brottsrubricering i brottsbalken kan kränkande grannövervakning utredas och lagföras. En ny brottsrubricering skulle även få förebyggande effekter och sända en tydlig signal att det inte är ok att med kamera bevaka sina grannar.

Bevaka barn och privata utrymmen

De som skickat klagomål till Datainspektionen skriver att de upplever det som olustigt eller kränkande att grannens kameror filmar dem, deras barn, bostad och besökare.  De menar att det borde vara brottsligt att bevaka en annan persons privata utrymme på ett integritetskränkande sätt och utan godkännande.

I vissa av Datainspektionens granskningar har den som har kameran uppgett av den har tagits ned. I andra fall har man uppgett att kameran har riktats om eller att det inte är en riktig kamera som använts utan en atrapp.

Vägledning för övervakning

Vid all kameraövervakning måste det ges tydlig information om att bevakning sker, vem som bevakar, i vilket syfte och hur man gör för att få ytterligare information om bevakningen.

Datainspektionens bedömning är att många privatpersoner inte är medvetna om vad som gäller när man vill sätta upp en kamera för övervakning. Därför har man tagit fram en vägledning:

Här är några punkter att tänka på:

  • Om man vill rikta kameran utanför det egna området, till exempel mot grannen eller mot gatan utanför, måste ett antal förutsättningar vara uppfyllda. Då måste det finnas ett berättigat intresse, som exempelvis upprepade stölder eller skadegörelse.
  • Den som bevakar måste kunna visa att grannarna godkänt bevakningen eller att behovet av bevakningen väger tyngre än grannarnas eller allmän­hetens rätt att inte bli bevakade.
  • Den som bevakar måste även kunna visa att hen övervägt andra alternativ till kamerabevakning som är mindre integritetskränkande. 
Mest lästa artiklar
Mest sedda inslag
Debatt i fokus
Andra bevakar
Bevaka ämne
Populära expertsvar
Fler nyheter
;