Feedback
Varan har lagts till i varukorgen

Fler innovativa lösningar i upphandlingar

14 mars 2019
snaret-upphandling-webb
Emma Jonsteg, programledare, Jan-Olof Edgar, AMA-chef på Svensk Byggtjänst, Ulrika Francke, tidigare vd på Tyréns, Ali Sadeghi på Trafikverket och Amela Hodzic, marknadsdirektör på Prolog bygglogistik diskuterar upphandling. Foto: Susanne Kronholm
Kan nya upphandlingsstrategier skapa en mer kvalitativ och innovativ samhällsbyggnadsbransch? I senaste Snåret från Svensk Byggtjänst möter vi en panel som tror att vi kan uträtta storverk om vi lämnar gamla hjulspår.

Begrepp som upphandling och entreprenadformer kan skapa stor förvirring hos många. Men Snåret-panelen består av personer som ser stora möjligheter i dessa processer.

Mer innovation

En övergång till fler totalentreprenader med innovations- och funktionsfokus förväntas vara vägen till en mer kvalitativ och nytänkande byggbransch och där ligger Trafikverket i framkant. De har sedan verket bildades 2010 förnyat sitt sätt att upphandla och gått från 9 procent totalentreprenader och 91 procent utförandeentreprenader till att nu ligga på runt 50 procent i vardera kategorin.

Denna förändring kommer också som ett svar på Trafikverkets leverantörers önskan om att få bidra med mer innovation och tekniskt kunnande.

Saknas en branschgemensam metodik

Innovationsupphandling och funktionsupphandling går hand i hand och de lagliga möjligheterna att upphandla på funktion inom ramen för LOU har egentligen funnits sedan totalentreprenaden kom 1974 och skulle stimulera just detta.

Men eftersom det saknas en branschgemensam metodik och en motsvarighet till AMA kring hur beskrivningar ska utformas, så ser förfrågningsunderlagen olika ut i varje projekt. Detta har lett till svårigheter att utforma funktionskrav och även svårt för entreprenörer att lämna anbud. Oklara spelregler har även lett till onödiga tvister.  

Ny generation AMA

Jan-Olof Edgar berättar att Svensk Byggtjänst nu vill ändra på detta med hjälp av en ny generation AMA, som handlar enbart om att specificera funktionskrav. 

 

Mest lästa artiklar
Mest sedda inslag
Debatt i fokus
Andra bevakar
Bevaka ämne
Populära expertsvar
Fler nyheter
;