Feedback
Varan har lagts till i varukorgen

Föråldrade krav kring dagsljus på arbetsplatser

3 maj 2019
Kvinna som sitter och arbetar vid skrivbord som är placerat vid ett fönster.
Dagsljus och utblick påverkar både hälsa och beteende. Foto: Gabby Baldrocco
Arbetsmiljöverkets föreskrifter (AFS 2009:2) avseende bland annat dagsljuskravet och utblick i arbetsmiljöer är under uppdatering. Arbetsmiljöverket har därför låtit göra en kunskapssammanställning (2019:2) om dagsljus.
Kunskapssammanställningen, "Dagsljus och utblick på arbetsplatser: Effekter på hälsa och beteende", har gjorts av Arne Lowden, docent och sömn- och ljusforskare vid stressforskningsinstitutet vid Stockholms universitet.

Bli abonnent

Vi ger dig daglig fördjupning inom områdena Anläggning, EL & Tele, Förvaltning, Husbyggnad, Renovering samt VVS.
Nyheter & analyser
Full tillgång till våra artiklar, reportage och analyser.
Expertsvar
Full tillgång till expertsvarsbanken samt möjligheten att ställa frågor till alla våra experter.
Bevakningar & Notifieringar
Bevakningar och notifieringar för alla våra områden och ämnen.
Välj en omfattning som passar dig eller prova kostnadsfritt i 14 dagar
FOKUS
Ett
Fokusera din bevakning och få nyheter, analyser och expertsvar från ett valfritt område. 
Bevakningar
Notifieringar
Expertsvar
Välj ett område
Pris: 3 990 kr/år + moms
Prova kostnadsfritt i 14 dagar
BREDD
Alla
Bredda din bevakning och få full tillgång till nyheter, analyser och expertsvar från alla våra områden.
Bevakningar
Notifieringar
Expertsvar
Alla områden ingår
Pris: 5 990 kr/år + moms
Prova kostnadsfritt i 14 dagar

Jag hjälper dig med abonnemangsfrågor

TELEFON: Öppet kl 8-16 idag

OM Ljusets hälsoeffekt
    • Stress och ohälsa ligger på en på en oroväckande hög nivå i Sverige.
    • "Ökad inomhusvistelse och brist på dagsljus är definitivt ett av de viktigaste orsakssambanden, även om det behövs mer forskningsbelägg för orsakssambandet mellan ljuspåverkan och utveckling av mental ohälsa, speciellt depressiva besvär inklusive årstidsbunden depression".
    • Dagsljus på arbetsplatsen har tidigare mätts vid en punkt i arbetsrummet. Nu förslås att man ska mäta vid flera punkter i rummet och i stället utgå från personens blickriktning.
    • I dag kan man redan i planeringsstadiet mäta hur mycket dagsljus som planeras komma in i ett rum för en bostad eller arbetsplats.
    • I en arbetslokal där dagsljus inte är möjligt är väl dagsljusupplyst lokal för rast och lunch extra viktig.
Källa: Rapport: Dagsljuskrav och utblick på arbetsplatsen: Effekt på hälsa och beteende
Fler nyheter
Mest lästa artiklar
Debatt i fokus
Populära expertsvar
Andra bevakar
Bevaka ämne