Feedback
Varan har lagts till i varukorgen

Han ger råd kring sågade lagändringen

14 januari 2019
Erik Haara, löneansvar, entreprenadkedjor, Glasbranschföreningen
Erik Haara på Glasbranschföreningen är en av de som protesterat mot lagändringen för löneansvar. Foto: Tobias Sterner och GBF, montage.
En rad lagändringar trädde i kraft den 1 januari. Bland nyheterna finns det kritiserade löneansvaret i entreprenadkedjor. Här ger Glasbranschföreningens vd Erik Haara råd kring ändringen.
Lagom till att röken lagt sig efter jul och nyår blir det nu skarpt läge för ett flertal lagändringar som berör samhällsbyggnadssektorn. De nya lagarna trädde i kraft den 1 januari.

Bli abonnent

Vi ger dig daglig fördjupning inom områdena Anläggning, EL & Tele, Förvaltning, Husbyggnad, Renovering samt VVS.
Nyheter & analyser
Full tillgång till våra artiklar, reportage och analyser.
Expertsvar
Full tillgång till expertsvarsbanken samt möjligheten att ställa frågor till alla våra experter.
Bevakningar & Notifieringar
Bevakningar och notifieringar för alla våra områden och ämnen.
Välj en omfattning som passar dig eller prova kostnadsfritt i 14 dagar
FOKUS
Ett
Fokusera din bevakning och få nyheter, analyser och expertsvar från ett valfritt område. 
Bevakningar
Notifieringar
Expertsvar
Välj ett område
Pris: 3 990 kr/år + moms
Prova kostnadsfritt i 14 dagar
BREDD
Alla
Bredda din bevakning och få full tillgång till nyheter, analyser och expertsvar från alla våra områden.
Bevakningar
Notifieringar
Expertsvar
Alla områden ingår
Pris: 5 990 kr/år + moms
Prova kostnadsfritt i 14 dagar

Jag hjälper dig med abonnemangsfrågor

TELEFON: Öppet kl 8-17 idag

FAKTA Fler ändringar från årsskiftet
  • Arbetsgivardeklaration på individnivå: Uppgifter om ersättningar och skatteavdrag på individnivå ska lämnas till Skatteverket månadsvis i stället för årligen i en kontrolluppgift.
  • Minskad avgift för lov och startbesked: Lagändring som tydliggör förutsättningar kring tidsfrister för byggnadsnämndernas handläggning av lov, förhandsbesked och startbesked – om tidsfrister inte hålls kan byggnadsnämndens avgift reduceras.
  • Tydligare detaljplanekrav: Ändringar som ska förenkla bedömning av när detaljplanekrav krävs eller inte, med förtydligande av att detaljplan för ny sammanhållen bebyggelse bara gäller bygglovspliktiga byggnadsverk och vid behov av planläggning.
  • Primärenergital i energideklarationer: Primärenergital införs i energideklarationerna, vilket innebär att byggnaders energiprestanda uttrycks i primärenergital i stället för specifik energianvändning.
  • Mer lättillgänglig insamling: Krav på insamling av förpackningar och insamling skärps, bland annat genom att de vanligast förekommande materialen ska samlas in kvarters- och fastighetsnära.
Källa: Regeringskansliet/Boverket
Fördjupningsmaterial
Fler nyheter
Mest lästa artiklar
Debatt i fokus
Populära expertsvar
Andra bevakar
Bevaka ämne