Feedback
Varan har lagts till i varukorgen

Ökade risker för olyckor i mansdominerade yrken

24 januari 2019
tunnel
Egenskaper som att vara tuff och risktagande, det är sådant som förstärks om man är i en konkurrensutsatt situation med höga produktivitetskrav, visar forskning från Arbetsmiljöverket. Foto: Tobias Sterner
Nio av tio arbetsrelaterade dödsolyckor drabbar män. En ökad tidspress och högre produktionskrav tillsammans med en machokultur kan vara förklaringen, menar forskaren Åsa Ek, vid Lunds universitet, som tror på att ta fram säkerhetsrutiner på arbetsplatsen som bygger på de anställdas egna erfarenheter.
Åsa Ek, docent vid Lunds universitet, har tillsammans med Gunilla Olofsdotter, vid institutionen för samhällsvetenskap vid Mittuniversitetet, skrivit Arbetsmiljöverkets kunskapssammanställning ”Genusperspektiv på olycksfall och dödsolyckor i arbetslivet”.

Bli abonnent

Vi ger dig daglig fördjupning inom områdena Anläggning, EL & Tele, Förvaltning, Husbyggnad, Renovering samt VVS.
Nyheter & analyser
Full tillgång till våra artiklar, reportage och analyser.
Expertsvar
Full tillgång till expertsvarsbanken samt möjligheten att ställa frågor till alla våra experter.
Bevakningar & Notifieringar
Bevakningar och notifieringar för alla våra områden och ämnen.
Välj en omfattning som passar dig eller prova kostnadsfritt i 14 dagar
FOKUS
Ett
Fokusera din bevakning och få nyheter, analyser och expertsvar från ett valfritt område. 
Bevakningar
Notifieringar
Expertsvar
Välj ett område
Pris: 3 990 kr/år + moms
Prova kostnadsfritt i 14 dagar
BREDD
Alla
Bredda din bevakning och få full tillgång till nyheter, analyser och expertsvar från alla våra områden.
Bevakningar
Notifieringar
Expertsvar
Alla områden ingår
Pris: 5 990 kr/år + moms
Prova kostnadsfritt i 14 dagar

Jag hjälper dig med abonnemangsfrågor

TELEFON: Öppet kl 8-16 idag

asa-ek-sidobild
Åsa Ek, docent vid Lunds universitet.
FAKTA Tips för att förbättra arbetsmiljöarbetet och minska antalet olyckor:
  • Se till att skapa en välfungerande rapportering av incidenter och olyckor på arbetsplatsen.
  • En djupare analys och lärande för säkerhet är centralt för att kunna få ett kontinuerligt förbättringsarbete. Det handlar om att skapa en medvetenhet så att alla förstår vilka risker det är man tar.
  • Utformningen av arbetsplatsutbildningen, till exempel för praktikanter eller lärlingar, är viktig för den sociala konstruktionen av riskhantering. Vad som förmedlas till de nyanställda, om till exempel säkra arbetsmetoder, är också viktigt.
  • För att minska risker och olyckor behöver man arbeta med genusbaserade olycksförebyggande strategier på flera organisatoriska nivåer, till exempel strategier för arbetsgruppers och arbetsplatsers säkerhet men även med branschspecifikt säkerhetsarbete.

 

Källa: Åsa Ek, forskare vid Lunds universitet och Arbetsmiljöverket.
Fler nyheter
Mest lästa artiklar
Debatt i fokus
Populära expertsvar
Andra bevakar
Bevaka ämne