Feedback
Varan har lagts till i varukorgen

Våtmark bra på att minska partiklar vid bräddning

26 februari 2019
provtagning_kungalv
105 vattenprover togs under försöket i dag- och bräddvattenanläggningen. Foto: Kungälv kommun
Partikelhalterna minskade kraftigt i en dag- och bräddvattenanläggning när dess funktion och kapacitet testades. Enligt en undersökning filtreras partiklar effektivt bort.
Som många andra kommuner expanderar Kungälv, som ligger strax norr om Göteborg, kraftigt med ett stort bostadsbyggande. I samband med detta byggs pumpstationer i anslutning till nya bostadsområden. Vid sådana finns också risken att bräddning uppstår, då avloppsvatten släppts ut orenat från ledningarna.

Bli abonnent

Vi ger dig daglig fördjupning inom områdena Anläggning, EL & Tele, Förvaltning, Husbyggnad, Renovering samt VVS.
Nyheter & analyser
Full tillgång till våra artiklar, reportage och analyser.
Expertsvar
Full tillgång till expertsvarsbanken samt möjligheten att ställa frågor till alla våra experter.
Bevakningar & Notifieringar
Bevakningar och notifieringar för alla våra områden och ämnen.
Välj en omfattning som passar dig eller prova kostnadsfritt i 14 dagar
FOKUS
Ett
Fokusera din bevakning och få nyheter, analyser och expertsvar från ett valfritt område. 
Bevakningar
Notifieringar
Expertsvar
Välj ett område
Pris: 3 990 kr/år + moms
Prova kostnadsfritt i 14 dagar
BREDD
Alla
Bredda din bevakning och få full tillgång till nyheter, analyser och expertsvar från alla våra områden.
Bevakningar
Notifieringar
Expertsvar
Alla områden ingår
Pris: 5 990 kr/år + moms
Prova kostnadsfritt i 14 dagar

Jag hjälper dig med abonnemangsfrågor

TELEFON: Öppet kl 8-16 idag

FAKTA Bräddning

Innebär att en blandning av dagvatten och orenat spillvatten släpps ut till närmaste sjö eller vattendrag. I avloppssystem där spill- och dagvatten är i samma ledning kan det vid kraftigt regn bli så mycket vatten att detta måste släppas ut för att undvika sådant som källaröversvämningar.

Källa: Havs- och vattenmyndigheten
Fler nyheter
Mest lästa artiklar
Debatt i fokus
Populära expertsvar
Andra bevakar
Bevaka ämne