Feedback
Varan har lagts till i varukorgen

”Normalvärdet” för tappvarmvatten ligger högt

21 februari 2019
Flerbostadshus och tappvatten
Hur relevant är egentligen Boverkets normalvärde för tappvarmvattenanvändning? En studie visar att de uppmätta värdena ofta är mycket lägre. Foto: Tobias Sterner och Mostphotos
En studie av nästan 700 lägenheter i 29 flerbostadshus visar att uppmätt energianvändning för tappvarmvatten varierar mellan 6–23 kWh/m2. Det är mycket lägre än Boverkets normaliserande värde, som ska användas vid verifiering av energiprestandan.
Enligt Boverkets föreskrift BEN ska energibehovet för tappvarmvatten i ett flerbostadshus vid verifiering av energiprestanda enligt Boverkets byggregler, BBR, normaliseras till 25 kilowattimmar per kvadratmeter, kWh/m2. Om snålspolande armaturer används kan värdet räknas ner med tio procent.

Bli abonnent

Vi ger dig daglig fördjupning inom områdena Anläggning, EL & Tele, Förvaltning, Husbyggnad, Renovering samt VVS.
Nyheter & analyser
Full tillgång till våra artiklar, reportage och analyser.
Expertsvar
Full tillgång till expertsvarsbanken samt möjligheten att ställa frågor till alla våra experter.
Bevakningar & Notifieringar
Bevakningar och notifieringar för alla våra områden och ämnen.
Välj en omfattning som passar dig eller prova kostnadsfritt i 14 dagar
FOKUS
Ett
Fokusera din bevakning och få nyheter, analyser och expertsvar från ett valfritt område. 
Bevakningar
Notifieringar
Expertsvar
Välj ett område
Pris: 3 990 kr/år + moms
Prova kostnadsfritt i 14 dagar
BREDD
Alla
Bredda din bevakning och få full tillgång till nyheter, analyser och expertsvar från alla våra områden.
Bevakningar
Notifieringar
Expertsvar
Alla områden ingår
Pris: 5 990 kr/år + moms
Prova kostnadsfritt i 14 dagar

Jag hjälper dig med abonnemangsfrågor

TELEFON: Öppet kl 8-17 idag

FAKTA Bakgrund

Med de senaste revideringarna av byggreglerna skärps kraven för nyproduktion och därmed blir varje kWh viktigare och viktigare.

Om det sker en kontinuerlig uppnormaliserad energianvändning för tappvarmvattnet innebär det att byggherrar måste göra större investeringar i klimatskal och tekniska installationer för att uppnå kraven och mindre medel läggs på att minska varmvattenanvändning, vilket vore olyckligt då den står för en stor andel av energianvändningen i nya byggnader.

Källa: Förstudien "Normalisering av tappvarmvattenanvändning"
Fördjupningsmaterial
Fler nyheter
Mest lästa artiklar
Debatt i fokus
Populära expertsvar
Andra bevakar
Bevaka ämne