Feedback
Varan har lagts till i varukorgen

EU-direktiv om laddplatser till elbilar

28 februari 2019
laddstole
EU-direktivet om krav på laddplatser för elbilar kompletteras med att Boverket fått i uppdrag att föreslå hur svenska byggregler ska kompletteras med krav på laddinfrastruktur för elfordon. Foto: Tobias Sterner
Från och med 2025 måste alla nybyggen och större renoveringar ta hänsyn till elbilars behov av laddning. Boverket har fått i uppdrag att implementera direktivet utifrån svenska byggregler.

Efter 1,5 år av förhandlingar godkände EU:s ministerråd den slutgiltiga versionen av direktivet för energiprestanda i byggnader, EPBD, där laddning av elbilar ingår. Direktivet är inte lika långtgående som EU-kommissionens ursprungliga förslag, men ändå ett steg framåt, anser man till exempel på SABO.  

Vad består EU-direktivet av:

  • Bostadshus med fler än tio parkeringsplatser måste vara förberedda för installation av laddstolpar vid alla p-rutor. Detta innebär att rör för ledningar måste läggas innan ytan asfalteras.
  • Kravet på laddpunkter vid nyproduktion av flerbostadshus gäller både om parkeringen ligger i eller i anslutning till byggnaden.
  • Vid omfattande renoveringar av bostadshus gäller krav på laddpunkter om renoveringen inkluderar ombyggnad av parkeringen eller el-infrastrukturen i byggnaden. Detta gäller både om parkeringen ligger i eller i anslutning till byggnaden.

Lägre krav på kontorsbyggnader

För parkeringar i eller i anknytning till bostadshus med fler än 10 parkeringsplatser gäller att det ska finnas dragning av tomrör till samtliga parkeringsplatser. För kommersiella parkeringar med fler än 10 parkeringsplatser ska det finnas minst en laddpunkt samt dragning av tomrör för minst 20 procent av parkeringsplatserna.

Kravet för kontorsbyggnader med fler än tio parkeringsplatser är lägre. Här räcker det med att 20 procent av platserna är förberedda för ledningar. Dessutom måste där finnas minst en laddplats avsedd för dem som använder parkeringen.

Underlätta plan- och bygglovsprocessen

Medlemsländerna ska enligt EU-direktivet även stifta lagar om det minsta antalet laddplatser för kommersiella fastigheter med fler än 20 parkeringsrutor. Dessutom åläggs de att underlätta processen för plan- och bygglov när det gäller laddstolpar.

"EU-direktivet om energiprestanda i byggnader", som godkändes den 14 maj förra året, är det första energidirektiv som förhandlats färdigt i EU-kommissionen serie lagförslag kring ”Ren energi för alla”. Dessa lagförslag handlar även om energiprestande i byggnader, energieffektivisering och förnybar energi.

Implementera i svensk lagstiftning.

Efter beslutet har Sverige 20 månader på sig att implementera direktivet i svensk lagstiftning. Boverket har fått i uppdrag av regeringen att utreda de nya kraven på laddinfrastruktur för elfordon i Sverige.

Boverket ska föreslå hur svenska byggregler bör kompletteras med krav på laddinfrastruktur för elfordon. Uppdraget ska redovisas genom att Boverket föreslår författningsförslag, kostnadsberäkningar och samhällsekonomiska och andra konsekvenser av förslaget.

Energimyndigheten och Energimarknadsinspektionen ska bistå Boverket med underlag och analyser. Uppdraget ska redovisas till Regeringskansliet senast den 31 maj 2019.

Mest lästa artiklar
Mest sedda inslag
Debatt i fokus
Andra bevakar
Bevaka ämne
Populära expertsvar
Fler nyheter
;