Feedback
Varan har lagts till i varukorgen

Många vinster med sänkta returtemperaturer

5 december 2019
Fjärrvärmeundercentral
Höga returtemperaturer i en byggnad är ett tecken på att byggnadens värmedistribution inte fungerar som det ska. Foto: Anders Strömberg
Genom enkla åtgärder kan fastighetsägare sänka returtemperaturen i sitt fjärrvärmesystem. Förutom lägre fjärrvärmekostnader ger detta stora miljövinster för samhället då förlusterna i fjärrvärmenäten sänks.
Det är fjärrvärmebolaget och samhället i stort som gör de största vinsterna då fastighetsägaren sänker returtemperaturen till fjärrvärmesystemet. Fjärrvärmebolaget får exempelvis minskad energianvändning med bibehållen leveranskapacitet och ökad elproduktion i kraftvärmeanläggningar. Medan samhället får minskade utsläpp av exempelvis växthusgaser och lokala luftföroreningar.

Bli abonnent

Vi ger dig daglig fördjupning inom områdena Anläggning, EL & Tele, Förvaltning, Husbyggnad, Renovering samt VVS.
Nyheter & analyser
Full tillgång till våra artiklar, reportage och analyser.
Expertsvar
Full tillgång till expertsvarsbanken samt möjligheten att ställa frågor till alla våra experter.
Bevakningar & Notifieringar
Bevakningar och notifieringar för alla våra områden och ämnen.
Välj en omfattning som passar dig eller prova kostnadsfritt i 14 dagar
FOKUS
Ett
Fokusera din bevakning och få nyheter, analyser och expertsvar från ett valfritt område. 
Bevakningar
Notifieringar
Expertsvar
Välj ett område
Pris: 3 990 kr/år + moms
Prova kostnadsfritt i 14 dagar
BREDD
Alla
Bredda din bevakning och få full tillgång till nyheter, analyser och expertsvar från alla våra områden.
Bevakningar
Notifieringar
Expertsvar
Alla områden ingår
Pris: 5 990 kr/år + moms
Prova kostnadsfritt i 14 dagar

Jag hjälper dig med abonnemangsfrågor

TELEFON: Öppet kl 8-16 idag

FAKTA Mer om förstudien

För att få mer kunskap om vad som påverkar höga respektive låga returtemperaturer har man i förstudien analyserat data från närmare 8700 fjärrvärmeundercentraler i Stockholm. Analysen visar att fyra faktorer är betydelsefulla:

  • byggår
  • ägar-/förvaltarform
  • storlek
  • geografisk placering/trångboddhet.

Det viktigaste för att få en låg returtemperatur verkar vara att byggnaden har en stor vattenanvändning. Detta har en enkel teknisk förklaring eftersom fjärrvärmereturen då får en god avkylning mot inkommande kallvatten. Det innebär förstås inte att det är bra att slösa på varmvatten, men det är en förklaring till varför vissa byggnader skiljer sig ur mängden.

En annan väldigt tydlig trend i analysen är att de professionella förvaltarna håller flera grader lägre returtemperatur. Enligt Karin Lindström ser man skillnad mot bostadsrättsföreningar vilket möjligtvis kan handla om tid och kunskap. De inser kanske inte att investeringen faktiskt är bra och lönsam och dessutom byts styrelsen ut med jämna mellanrum så att det blir svårt att ha en kontinuitet i arbetet.

Skulle det behövas någon form av informationskampanj?

– Ja. Jag tror att mindre ovana fastighetsägare skulle behöva ett kunskapsstöd och kanske till om med någon form av tekniskt stöd.

Fördjupningsmaterial
Fler nyheter
Mest lästa artiklar
Debatt i fokus
Populära expertsvar
Andra bevakar
Bevaka ämne