Feedback
Varan har lagts till i varukorgen
Ljudet i vår play-tjänst är för närvarande ur funktion. Vi jobbar på en lösning.

Slarv med skyddsutrustning bland byggarbetare

11 april 2019
skyddsutrustning
Trots risken för olyckor på arbetsplatsen är det bara hälften av byggnadsarbetarna som använder personlig skyddsutrustning fullt ut. Det visar en undersökning från Skydda. Foto: Tobias Sterner
En ny rapport från Skydda om arbetsplatssäkerhet visar att cirka hälften av byggnadsarbetarna inte använder sin skyddsutrustning till fullo. Rapporten baseras på en undersökning med 700 skyddsombud och byggnadsarbetare.

Det visar sig enligt rapporten att fel attityder och bristande kunskaper ligger bakom många olyckor på byggarbetsplatserna.

Arbetsskador en utmaning

Arbetsskador är en stor utmaning i byggbranschen. De vanligaste skadorna är fallskador, skärskador och skador som uppstår vid arbete med handhållna verktyg.

Varannan byggnadsarbetare använder inte sin personliga skyddsutrustning fullt ut. Ofta arbetar de som inte använder sin skyddsutrustning för mindre byggföretag, har ingen utbildning om personlig skyddsutrustning och är inte trygga med befintlig skyddsutrustning.

Rapporten från Skydda visar också att finns det en bristande säkerhetskultur på många byggarbetsplatser. Det handlar i många fall om att utrustningen upplevs ansträngande och jobbig att bära med sig, att man underskattar riskerna med att strunta i vissa skydd samt att man påverkas av att man inte har rätt kunskap om hur viss utrustning ska användas. Nästan var fjärde byggnadsarbetare uppger också att det slarvas med skydd bland kollegorna och att det finns många på byggena som inte använder skyddsutrustning.

– Vi har inte hittat några studier där man går på djupet och tar reda på varför olyckorna inträffar. Vi hoppas att vår rapport kan bidra till mer kunskap om hur vi kan motverka skador på svenska byggarbetsplatser, säger Mikael Hansson, vd Skydda, till Byggvärlden.

Kvinnor upplever oftare att skyddsutrustningen inte fungerar

Enligt rapporten så framkommer också att kvinnor upplever att skyddsutrustning inte fungerar lika väl, vilket leder till att en lägre andel kvinnor använder skyddsutrustningen fullt ut jämfört med männen. Hälften av männen svarar att de använder skyddsutrustningen fullt ut jämfört med 44 procent av kvinnorna.

Vem har ansvaret för säkerheten?

Den som har näst störst ansvar är platschefen/projektledaren enligt en tredjedel av byggnadsarbetarna. Bara var femte menar att de har ett eget ansvar. Trots att den största delen av ansvaret för säkerhetsarbetet ligger på skyddsombuden, enligt byggnadsarbetarnas svar, så upplever skyddsombuden att de inte kan leva upp till det ansvaret. Bara vart fjärde skyddsombud upplever att de kan påverka sin organisation i mycket stor utsträckning.

Utbildning och kunskap

Rapporten visar att det finns ett starkt samband mellan hur mycket utbildning som byggnadsarbetarna har fått och i vilken utsträckning de använder sin skyddsutrustning. Hela fyra av fem byggnadsarbetare anger att de skulle vilja ha mer utbildning om personligt skydd.

Om man använder skyddsutrustning så väljer man utifrån bland annat funktionalitet, användarvänlighet och passform men också efter rekommendationer och skyddsklassning.

Cirka 80 procent av byggnadsarbetarna testar sin utrustning åtminstone en gång varje år. Var fjärde uppger att utrustningen fungerat väl vid testet.

Det är enbart en tredjedel av byggnadsarbetarna som anger att de testar sin skyddsutrustning dagligen och 15 procent uppger dessutom att de inte har testat sin personliga skyddsutrustning (PPE) under det senaste året.

I rapporten rekommenderas tre konkreta åtgärder

De tre åtgärderna är att man:

  • arbetar mer förebyggande och höjer kunskapsnivån genom att genomföra mer frekventa och omfattande riskbedömningar.
  • genomför fler och löpande utbildningar både för skyddsombud och byggnadsarbetare
  • ger skyddsombuden större mandat och resurser att påverka säkerheten på arbetsplatserna.
Fördjupningsmaterial
OM Skydda

Medöver 40 års erfarenhet inom arbetsplatssäkerhet och personlig skyddsutrustning
är Skyddas mål att göra bygg- och industribranschen säkrare, så att hantverkare, skyddsombud, inköpare och arbetsgivare får en tryggare och effektivare vardag.

Källa: Skydda
Mest lästa artiklar
Mest sedda inslag
Debatt i fokus
Andra bevakar
Bevaka ämne
Populära expertsvar
Fler nyheter
;