Feedback
Varan har lagts till i varukorgen
Ljudet i vår play-tjänst är för närvarande ur funktion. Vi jobbar på en lösning.

Klimat i fokus på unik byggmässa

9 april 2019
Elise Grosse
Elise Grosse från Sweco talade om återbruk som ett sätt att möta klimathot och extremväder. Foto: Viktor Ginner
I förra veckan hölls den internationella mässan Architect at Work i Sverige. På plats fanns bland annat Elise Grosse, Sweco, för att tala om klimatomställning och återbruk.

Det kom finbesök till Sverige i förra veckan. På onsdagen gästades nämligen Stockholmsmässan av Architect at Work med deltagande av drygt hundra utställare.

Det är andra gången arrangemanget hålls i Sverige. Tidigare har exempelvis Spanien, Turkiet och Belgien stått som värdar för mässan som riktar sig mot allt från arkitekter till formgivare och andra aktörer i branschen.

Varje deltagare granskas

massa_korridor_webb Utställningsgångarna byggs upp som lounger på Architect at Work. Foto: Viktor Ginner

Det unika med mässan är att varje deltagare granskats av en jury. De utställare som godkännts tilldelas sedan en exakt lika stor yta för sina respektive montrar under arrangemanget.

Parallellt med utställningarna hålls även seminarier och föreläsningar. Bland talarna i Stockholm fanns Elise Grosse som är hållbarhetschef för bygg och fastigheter på Sweco.

Hon var på mässan för att prata om hur återbruk kan kan motverka klimathotet.

–  Varje år skapar vi i Sverige mängder med kasserat blandmaterial som vi inte ens vet vad det är och heller inte kan återbruka, sa Elise Grosse inledningsvis.

Återbruk med från början

Enligt henne behöver tanken om återbruk vara med redan från början. Byggdelar och material måste konstrueras för att kunna monteras ner och användas igen, menar Elise Grosse.

Under sin föreläsning presenterade hon en rad principer för att kunna nå en högre grad av cirkulärt byggande. En av punkterna handlade om fogar och anslutning. Elise Grosses uppmaning var att använda mekaniska anslutningar som är lätta att komma åt, lätta att montera ned och går att montera ihop igen.

Mässan Architect at Work har nu dragit vidare. Senare i år hålls arrangemanget i bland annat Oslo och Zürich.

Fördjupningsmaterial
FAKTA Elise Grosses principer för återbruk
  • Använd material som tål att återanvändas i fler cykler.
  • Stommen ska hålla längre än fasader, använd flexibel design för olika livscykler och komplettera med artificiell intelligens för underhåll och modernisering.
  • Arbeta med moduler och standarder för exempelvis fönsterpartier och byggelement.
  • Använd fogar och anslutningar som är mekaniska och medger upprepad sammanfogning och nedmontering.
  • Se till att alla delar går att spåra med hjälp av till exempel BIM för förvaltning.

 

Källa: Elise Grosse
Mest lästa artiklar
Mest sedda inslag
Debatt i fokus
Andra bevakar
Bevaka ämne
Populära expertsvar
Fler nyheter
;