Feedback
Varan har lagts till i varukorgen
Ljudet i vår play-tjänst är för närvarande ur funktion. Vi jobbar på en lösning.

Svensk Byggtjänsts första kvinnliga ordförande utsedd

15 april 2019
halla-dar-ingela
Ingela Lindh, ny styrelseordförande i Svensk Byggtjänst. Foto: Lieselotte van der Meijs
Den tunga branschprofilen Ingela Lindh utsågs den 9 april till ny styrelseordförande i Svensk Byggtjänst. Hon är därmed den första kvinnliga ordföranden i företagets historia.

Hej Ingela Lindh, varför valde du att anta erbjudandet?
– Jag har varit i samhällsbyggnadsbranschen i hela mitt liv. Det är en bransch där man verkligen kan se resultatet, vilket är fantastiskt. Att även kunna se branschen från flera olika håll; arkitektens, beställarens och byggherrens, är en ynnest. På Svensk Byggtjänst, som är oberoende och ägs av hela branschen, kan jag vara en del av detta.

– Företaget är ett nav med mycket samlad kunskap, och jag är nyfiken på hur vi fortsättningsvis kommer att hantera frågor som digital projektering, säkerhet, IoT, hållbarhet och miljö.

Svensk Byggtjänst arbetar aktivt med jämställdhet och samlar branschen med projektet "Jämnt på jobbet". Du är företagets första kvinnliga ordförande, hur ser du på det?
– Jag ser inte det som en stor sak nu för tiden. När jag började i branschen var det en helt annan tid, men det är glädjande att vi även i denna bransch kan se att kvinnors närvaro stadigt ökar.

Vad ser du fram emot med ditt ordförandeskap?
–Jag ser fram emot att tillsammans med vd Urban Månsson, medarbetare och övriga styrelsen driva Svensk Byggtjänst framåt i en föränderlig och spännande fas för svensk byggsektor.
– Vi står alla inför utmaningar gällande främst digitalisering och hållbarhet ur olika aspekter. Svensk Byggtjänst är en viktig och stabil aktör med stort förtroende i branschen som kan verka och göra nytta för hela sektorn, säger Ingela Lindh.

Ingela Lindh efterträder Ola Månsson, vd Installatörsföretagen, som nu tar plats i valberedningen.

OM Ingela Lindh
  • Ingela Lindh är i grunden arkitekt och började i Stockholms stads tjänst 1991 som biträdande borgarrådssekreterare hos S.
  • 1996 lämnade hon politiken och blev chef för näringslivsenheten vid avdelningen för samhällsservice vid stadsledningskontoret.
  • 1997, började på stadsbyggnadskontoret som chef för ytterstadsavdelningen.
  • 2000, blev förvaltningschef för stadsbyggnadskontoret.
  • 200,9 blev vd på det kommunala bostadsbolaget Stockholmshem.
  • 2014, fick uppdraget som biträdande stadsdirektör vid stadsledningskontoret och tillika vd för Stockholms stadshus AB.
  • 2016 tillsattes som stadsdirektör, samtidigt som hon fortsatte att vara vd för Stockholms stadshus AB.
  • Förordnandet som stadsdirektör samt som vd för Stockholms stadshus AB varade till 15 oktober 2018.
Källa: Wikipedia
Mest lästa artiklar
Mest sedda inslag
Debatt i fokus
Andra bevakar
Bevaka ämne
Populära expertsvar
Fler nyheter
;