Feedback
Varan har lagts till i varukorgen

Dammen ska skydda Arvika mot nya översvämningar

17 april 2019
arvika_dammbygge_huvudbild
Foto: Arvika kommun och Johan Rosholm
En stor översvämning för snart 20 år sedan visade hur sårbart Arvika kan vara. Några kilometer från staden byggs nu en damm för att hindra en upprepning men det har varit ett projekt med många utmaningar.
När den är klar ska dammen skydda mot översvämningshotet som den intilliggande Glafsfjorden kan utgöra när det blir intensiva regn. Men projektet är över ett år försenat. Berget dammen ska stå på visade sig ha mer sprickor än beräknat. Men hälften av arbetet på huvuddammen är klart. En schaktgrop har anlagts och det pågår arbeten för fullt i den.

Bli abonnent

Vi ger dig daglig fördjupning inom områdena Anläggning, EL & Tele, Förvaltning, Husbyggnad samt VVS.
Nyheter & analyser
Full tillgång till våra artiklar, reportage och analyser.
Expertsvar
Full tillgång till expertsvarsbanken samt möjligheten att ställa frågor till alla våra experter.
Bevakningar & Notifieringar
Bevakningar och notifieringar för alla våra områden och ämnen.
Välj en omfattning som passar dig eller prova kostnadsfritt i 14 dagar
FOKUS
Ett
Fokusera din bevakning och få nyheter, analyser och expertsvar från ett valfritt område. 
Bevakningar
Notifieringar
Expertsvar
Välj ett område
Pris: 3 290 kr/år + moms
Prova kostnadsfritt i 14 dagar
BREDD
Alla
Bredda din bevakning och få full tillgång till nyheter, analyser och expertsvar från alla våra områden.
Bevakningar
Notifieringar
Expertsvar
Alla områden ingår
Pris: 5 190 kr/år + moms
Prova kostnadsfritt i 14 dagar

Jag hjälper dig med abonnemangsfrågor

TELEFON: Öppet kl 8-16 idag

FAKTA Arvika och översvämningen

Under oktober och november år 2000 föll tre gånger så mycket nederbörd som normalt. Kraftig tillrinning från längre norrut samt Glafsfjordens begränsade kapacitet att leda bort vattnet fick vattennivån att stig med tre meter.

Strandnära områden i Arvika sattes under vatten, stora skador uppstod på vägar och järnväg, som fick ställa in tågtrafiken i flera veckor. Även bussterminalen översvämmades och fick temporärt flytta till en fotbollsplan.

Reningsverket kunde inte ta hand om vattenmassorna, som i vanliga fall uppgick till 21 000 kubikmeter per dygn men nu blev 50 000 kubikmeter per dygn. Stora mängder vatten fick bräddas.

Källa: MSB, Arvika kommun
FAKTA Översvämningsskyddet

Består av en huvuddamm samt två spärrdammar. Huvuddammen ska få en längd på 110 meter. Kostnaden för projektet är beräknat till 140 miljoner kronor, det inkluderar bland annat förstudier, projektering och byggnation. Mycket av det bekostas genom stöd till Arvika kommun från Myndigheten för samhällsskydd och beredskap.

Källa: Arvika kommun
Mest lästa artiklar
Debatt i fokus
Andra bevakar
Bevaka ämne
Populära expertsvar
Fler nyheter
;