Feedback
Varan har lagts till i varukorgen

Så undviker du ljudproblem i kanalsystemet

24 september 2018
Skräckexempel på en anslutning med flexibel ventilationskanal
Flexibla ventilationskanaler är ett riskmoment. Det är viktigt att de inte böjs för skarpt eller kläms ihop. Så här får det inte se ut. Foto: Thomas Eriksson
Vid ombyggnation är det ofta stressigt, trångt och svårt att dra fram nya ventilationskanaler. Men det är viktigt att det görs på rätt sätt, annars kan ventilationssystemet skapa oönskade ljudproblem.

Häromveckan höll Svensk Ventilation tillsammans med Energi– och Miljötekniska föreningen en välbesökt lunchträff om Rumsakustik och ventilation. Svensk Byggtjänst var där och träffade föreläsaren Peter Nöjd, teknisk rådgivare på Lindab, som har jobbat med akustikutbildning i många år.

Peter Nöjd är förvånad att det så ofta är ljudproblem i ventilationssystemen.

– Det stora problemet är att det är trångt, det är svårt att dra fram kanaler. Sen är det tidsfaktorn, det ska gå fort och då kan det bli lite slarvfel.

Problemet uppstår dock främst i gamla byggnader vid ombyggnation, menar Peter Nöjd. Tack vare de höga energikraven som ger låga hastigheter och luftflöden i kanalerna ska det inte behöva bli några problem i nya ventilationsanläggningar.

Kom ihåg att räkna med ljudtillägg

Vad är det då som skapar ljudproblem? Det finns flera saker, berättar Peter Nöjd. En vanlig källa till ljudproblem är konstiga anslutningar som monteras för att det är för trångt. Om ett don monteras direkt efter ett T-stycke eller en böj uppstår ett högre ljud än det redovisade.

MagiCAD räknar inte med ljudtillägget

– Idag använder många VVS-konsulter programmet MagiCAD som ett projekteringsverktyg. Det är bra, men det tar bara hänsyn till de vanliga montagesätten. Programmet räknar inte med ljudtillägget som måste adderas om donet exempelvis placeras direkt efter en böj.

Enligt Peter Nöjd har många VVS-konsulter koll på detta, men några missar ljudtillägget då det inte kommer automatiskt i programmet. Det är viktigt att uppmärksamma det.

Var noggrann med montaget

En annan källa till ljudproblem är montaget. Om montören är slarvig kan det bli ljud vid tätningarna eller vid övergångarna mellan olika kanalstorlekar. Enligt Peter Nöjd bör montören, i möjligaste mån, använda prefabricerade övergångar. Om montören måste göra egna övergångar måste han eller hon vara noggrann, för det finns en stor risk att det blir ljud.

– Allt som stör luftströmmen på något sätt skapar ljud, påtalar han.

Även placeringen av spjäll spelar roll. Om dessa monteras där det är trångt, eller direkt efter en böj skapar det ljud. Sen blir det förstås även svårt att injustera systemet.

Vid trånga utrymmen används ibland flexibla anslutningar till luftdonen. Detta är dock ett riskmoment, menar Peter Nöjd. Det går inte att böja dem hur som helst. I Finland är dessa anslutningar helt förbjudna på grund av ljudrisken.

Statusen på ventilationen har höjts

Peter Nöjd tycker att vi går framåt kring dessa frågor. Bland annat har Svensk Ventilation drivit fram utbildningar som ska höja kunskapen hos montörer, få dem att förstå vad som händer då de monterar.

– Det känns som att vi har höjt statusen på ventilationen, de senaste åren. Vi börjar få mer utrymmen, man börjar förstå att vi behöver plats för våra installationer, avslutar han.

FAKTA Fem tips från Peter
  • Tänk på hur du ansluter luftdonen.
  • Var försiktig med flexibla anslutningar.
  • Använd prefabricerade kanalövergångar.
  • Se till att skarvarna är korrekt monterade.
  • Kom ihåg att täta hål efter luftflödesmätning.
Peter Nöjd
Peter Nöjd, Lindab. Foto: Louise Rosén
Mest lästa artiklar
Mest sedda inslag
Debatt i fokus
Andra bevakar
Bevaka ämne
Populära expertsvar
Fler nyheter