Feedback
Varan har lagts till i varukorgen

Så bor vi om 30 år

13 september 2018
grindsamhalle_victoria-park-malmo_hadar-holm
Inte bara i framtiden utan redan idag finns några så kallade grindsamhällen i Sverige. Foto: Hadar Holm
Framtida boendeformer har diskuterats livligt de senaste åren när bostadsmarknaden haft både bostadsbrist och rekordutbud. Frågan är hur vi kommer att bo i framtiden.

Rapporten "Samhällsbarometern 2018" från teknik- och arkitektkoncernen Projektengagemang visar hur svenskarna tror att vi kommer att bo om 30 år. Självförsörjande hem, gated communities och flyttbara bostäder kommer bli vanligare. De flesta tror också att vi kommer värdesätta att bo närmare naturen i förorter kring de större städerna.

Tredje rapporten

Det är tredje året i rad som Projektengagemang tagit fram rapporten Samhällsbarometern som baseras på en undersökning från Kantar Sifo. I år har totalt 3 000 svenskar svarat på frågor om utvecklingen av framtidens städer. Undersökningen visar att fyra av tio tror att självförsörjande hem med egen energiproduktion och odlingar kommer bli vanligare om 30 år. Många menar också att vi kommer se fler gated communities och flexibla bostäder som går att utöka eller krympa efter behov. Det svenskarna minst tror på för framtiden är dock bostäder under vatten i hav och sjöar samt flytande hem, som till exempel husbåtar.

– Framöver kommer behovet av fler olika sorters bostäder för varierande livssituationer att öka allt mer. Många kommer att prioritera att bo billigt, men förhoppningsvis kommer ökad boendekvalitet också att efterfrågas. Vi måste våga utvärdera dagens boendeformer och utmana våra befintliga preferenser, säger Hans-Olof Carlson, arkitekt SAR/MSA på Projektengagemang, i ett pressmeddelande

Natur viktigare än kultur

Undersökningen visar också att 62 procent tror att Sveriges invånare främst kommer bo i förorter kring större städer år 2050. Endast två procent menar att vi kommer att bo på landsbygden. Så många som 54 procent tror främst att vi kommer värdesätta att bo nära natur och grönområden i framtiden. Hälften uppger samtidigt att svenskarna kommer bosätta sig nära allmänna kommunikationer. Minst viktigt tror de flesta dock att det blir att bo nära kultur och underhållning, som sportarenor, biografer och teatrar.

Förbättrad teknik och miljöomsorg

År 2050 tror svenskarna att våra omgivningar är grönare och att bilarna i hög grad drivs av el men också är självkörande.

Många tror på ökad omsorg om miljön. En större andel kvinnor än män, tror på att minska på plastanvändningen, att källsortera, att åka mer kollektivt och att äta mindre kött. De flesta tror, men fler män än kvinnor, att de vanliga bilarna måste bytas ut mot eldrivna.

Fördjupningsmaterial
OM Bostadsformerna svenskarna tror på för framtiden
  • Självförsörjande hem med energiproduktion, 40 procent.
  • Bostäder i gated communities (grindsamhällen), 35 procent.
  • Vanliga bostadsrätter, 31 procent.
  • Flexibla bostäder som går att utöka/krympa, 27 procent.
  • Vanliga hyresrätter, 26 procent.

Undersökningen genomfördes av Kantar Sifo i februari i form av en webbenkät. 3 000 personer, mellan 18 och 74 år gamla, deltog i studien.

Källa: Samhällsbarometern 2018
Mest lästa artiklar
Mest sedda inslag
Debatt i fokus
Andra bevakar
Bevaka ämne
Populära expertsvar
Fler nyheter