Feedback
Varan har lagts till i varukorgen

Riksdagspartierna otydliga om bostadspolitiken

7 september 2018
sveriges-riksdag-plenisalen_michael-erhardsson-
En stor andel svenskar har inte en aning om vilken bostadspolitik riksdagspartierna vill föra. Foto: Michael Erhardsson
Bobarometern, en ny undersökning från Svensk Fastighetsförmedling, visar att 46 procent av väljarna inte har en aning om vilken bostadspolitik partierna vill föra. 15 procent anser också att partierna inte har en bra politik när det gäller bostäder.

För att vinna röster i årets val behöver riksdagspartierna lyfta frågan om bostadspolitik.

Bostäder åt unga viktig fråga

I Bobarometern uppger var tredje svensk att bostadspolitiska frågor kan komma att påverka var de lägger sin röst i september. Den fråga som svenskarna tycker är viktigast är att skapa fler bostäder åt unga, följt av om det ska byggas fler hyresrätter eller inte.

– Bostadssituationen för unga vuxna har länge varit ett problem och det råder fortfarande en bostadsbrist i majoriteten av landets kommuner, inte minst i studentstäderna. Vi tror att en ökad differentiering av befintliga boendeformer skulle kunna sänka tröskeln in på bostadsmarknaden för unga vuxna, säger Tanja Ilic, VD på Svensk Fastighetsförmedling, i ett pressmeddelande.

Varierat bostadsutbud

22 procent av svenskarna tycker att det är viktigt att sträva efter ett mer varierat bostadsutbud. Det är dubbelt så många som tycker att den frågan är viktigare än ränteavdraget. De flesta vill hellre att politikerna underlättar för människor att ta sig in på bostadsmarknaden än att lösa problem åt de som redan har en bostad. Åsikten är lika oavsett om den som svarar äger sin bostad eller inte.

– Undersökningen visar att svenskarna har ett tydligt intresse för bostadspolitiska frågor. Politikerna verkar dock ha varit otydliga med var de står i de olika frågorna och vad de vill åstadkomma. Det är viktigt att partierna konkretiserar detta, exempelvis hur de tänker kring fastighetsskatten, reavinstskatten och ränteavdraget. På kort sikt är det politiska utspel som skulle kunna skapa mest oreda på bostadsmarknaden, säger Tanja Ilic.

Svenskarnas viktigaste frågor inom bostadspolitiken:

  • Fler bostäder för de unga 44 procent.
  • Bygga fler/färre hyresrätter 40 procent.
  • Fler bostäder för de äldre 24 procent.
  • Sträva efter ett mer varierat bostadsutbud 22 procent.
  • Slopa/utöka ränteavdraget 11 procent.
  • Slopa/införa ytterligare amorteringskrav 11 procent.
FAKTA Svensk Fastighetsförmedling

Svensk Fastighetsförmedling är Sveriges största rikstäckande och oberoende mäklarkedja. Experter på den lokala bostadsmarknaden med 230 bobutiker och 1 200 medarbetare runtom i hela landet. Bobutikerna drivs av kedjans 200 delägare. Under 2017 förmedlade Svensk Fastighetsförmedling cirka 31 000 bostäder till ett värde av 67,6 miljarder kronor.

 

Källa: Svensk Fastighetsförmedling
OM Bobarometern

Bobarometern 2018 är gjord av Svensk Fastighetsförmedling och undersökningen har genomförts av Kantar Sifo.
Undersökningen genomfördes i juni 2018 i form av en webbenkät och är statistiskt säkerställd och representativ på riksnivå.
Totalt har 1 000 personer i Sverige mellan 18 till 74 år deltagit i studien.

 

Källa: Svensk Fastighetsförmedling
Mest lästa artiklar
Mest sedda inslag
Debatt i fokus
Andra bevakar
Bevaka ämne
Populära expertsvar
Fler nyheter