Feedback
Varan har lagts till i varukorgen

De blev Årets byggnadsvårdare 2018

27 september 2018
huvudbild_arets-byggnadsvardare-18
Pristagarna i Årets byggnadsvårdare 2018. Från vänster Gunnar Almevik, Jens Böhn (Årås kvarn), Kerstin Johansson, Göran Nyman och Gösta Isaksson (Årås kvarn). Foto: Tomas Nyström
Svenska Byggnadsvårdföreningen har korat Årets byggnadsvårdare 2018. Det blev en arkitekt, en professor samt Årås kvarn som kammade hem de tre priserna.

I mitten av september anordnade Svenska Byggnadsvårdsföreningen sitt årliga branschmingel. Kvällens höjdpunkt var utdelningen av priset Årets byggnadsvårdare 2018. Totalt delades tre priser ut i kategorierna "Försvara", "Vårda" och "Utveckla".

Arkitekt vann kategorin Försvara

Kerstin Johansson, arkitekt LAR/MSA har under lång tid varit engagerad i kampen för ett bevarande av Turisthotellet i Marstrand och hon blev vinnaren i kategorin Försvara.

Efter att ha mottagit utmärkelsen sa Kerstin Johansson:

– Jag är mycket tacksam för utmärkelsen och känner att jag skulle vilja dela det med många andra som jobbat för att Turisthotellet ska bevaras och få en bra funktion. Samtidigt är jag så klart besviken över att allas ansträngningar inte kunnat förhindra rivning. Men jag hoppas att kommunen och fastighetsägaren nu gör sitt yttersta för att slutresultatet ska motsvara ambitionen i detaljplanen.

Juryns motivering

"Årets pristagare har med stor kunskap och djupt engagemang försökt rädda det anrika och kulturhistoriskt värdefulla Marstrands Turisthotell från rivning. Under mer än tio år har hon aktivt manat kommunens ansvariga nämnd att förelägga fastighetsägaren att underhålla byggnaderna så att det kulturhistoriska värdet bevaras. I samverkan med Marstrands hembygdsförening har hon skapat opinion för att rädda anläggningen genom tidningsartiklar, skrivelser och anföranden; en föredömlig insats i Byggnadsvårdsföreningens anda."

Kvarn segrare i kategorin Vårda

I kategorin Vårda utnämndes Bygdegårdsföreningen Årås kvarn till Årets byggnadsvårdare för sina insatser på Årås Säteri.

Juryns motivering

"Årets vinnare har gjort en fantastisk kulturvårdande insats helt och hållet ideellt ända sedan den startades 1983. Det började med att en förfallen kvarn köptes upp och renoverades med varsamma metoder. Föreningen har under åren anordnat ett flertal byggnadsvårdsläger och lagt ner mycket arbete för att skapa en unik mötesplats med aktiviteter, vandrarhem och sommarcafé för alla. Bygdegårdsföreningen Årås kvarn är verkligen en förebild för andra ideella föreningar som gör insatser för att rädda kulturarvet, göra det tillgängligt och samtidigt erbjuda ett attraktivt besöksmål."

Professor belönades i kategorin Utveckla

Det sista priset i kategorin Utveckla gick till Gunnar Almevik, professor vid Institutionen för kulturvård på Göteborgs universitet.

Juryns motivering

"Årets pristagare har fått flera människor att samverka för ett gemensamt mål och startat en påbyggnadsutbildning för hantverkare i Mariestad. Utbildningen har utvecklats under tjugo år och är nu en del av Institutionen för kulturvård vid Göteborgs universitet där studenter kan ta en fil kand- eller magisterexamen inom hantverksyrken, landskapsvård och trädgård. Tack vare hans föredömliga insats har vi under de sista två decennierna fått ett nytillskott av oerhört duktiga och kunniga hantverkare som utvecklar byggnadsvården i hela landet."

OM Svenska byggnadsvårdsföreningen

Svenska Byggnadsvårdsföreningen är en oberoende, ideell förening med 6000 medlemmar. Föreningens uppdrag är att sprida och förmedla kunskap om byggnadsvård och sunt byggande, men även att slå vakt om värdefulla byggnader som hotas av rivning eller förvanskning. 

Källa: Svenska Byggnadsvårdsföreningen
Mest lästa artiklar
Mest sedda inslag
Debatt i fokus
Andra bevakar
Bevaka ämne
Populära expertsvar
Fler nyheter