Feedback
Varan har lagts till i varukorgen

Anlagda skolbränder ökar kraftigt

24 september 2018
skolbrand_stark rökutveckling när släckningsarbete pågår
Oroande att antalet anlagda skolbränder har ökat kraftigt de senaste två åren. Foto: Mostphotos
På två år har antalet anlagda skolbränder i Sverige ökat med 47 procent, visar Brandskyddsföreningens kartläggning. Det är den högsta siffran sedan 2008.

– Sifforna är oroväckande, det är bara en tidsfråga innan det sker en dödsbrand, säger Anders Bergqvist, generalsekreterare på Brandskyddsföreningen i ett pressmeddelande.

Allt fler skolor brinner

Enligt nya siffror från Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB, brinner allt fler skolor i Sverige. En kartläggning gjord av Brandskyddsföreningen visar att det framför allt beror på ett ökat antal anlagda bränder. Under två år har de avsiktliga skolbränderna ökat med 47 procent – från 292 fall år 2015 till 429 fall år 2017. Det innebär att 64 procent av fjolårets 667 skolbränder var anlagda.

Ekonomiska konsekvenser

Det är inte bara risken för att människor kommer till skada, bränderna innebär även stora ekonomiska konsekvenser; kostnaden beräknas årligen till uppåt en miljard kronor. Dessutom tillkommer immateriella kostnader i form av försenade skolstarter, försämrade skolmiljöer samt oroliga elever, föräldrar och lärare.

– Många skollokaler kan utformas för att försvåra avsiktliga bränder och minska risken för att elden sprider sig. Man bör också öka satsningen på ungdomsaktiviteter i socioekonomiskt utsatta områden, och växla upp det förebyggande arbetet mot mobbning och psykisk ohälsa. Elever som känner sig sedda, hörda och bekräftade bränner inte ner sin skola, säger Anders Bergqvist.

Förebyggande kommunala handlingsplaner

Brandskyddsföreningen arbetar för att de kommunala handlingsplanerna ska innehålla krav på att elever och skolpersonal utbildas i brandförebyggande arbete och  att de informeras om konsekvenserna av att anlägga bränder i skolor. Man rekommenderar även en ökad skolpeng med öronmärkta medel för förebyggande insatser i syfte att minska risken för anlagda bränder.

Öka säkerheten mot bränder

Det finns åtgärder man kan vidta för att öka säkerheten, som kameraövervakning, brandlarm även på utsidan av skolbyggnaderna och att skolor byggs med material som inte är så lättillantändligt.

– Även om det anläggs en brand behöver inte branden bli så stor om man jobbar med skadeförebyggande åtgärder, säger Anders Bergqvist.

Statistik över skolbränder i Sverige

År Totalt antal bränder Antal anlagda bränder Andel anlagda bränder,
procent
2010 556 275 49
2011 531 274 52
2012 506 247 49
2013 502 255 51
2014 498 253 51
2015 532 292 55
2016 679 405 60
2017 667 429 64

Källa: Statistik från MSB, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap

 

Fördjupningsmaterial
Mest lästa artiklar
Mest sedda inslag
Debatt i fokus
Andra bevakar
Bevaka ämne
Populära expertsvar
Fler nyheter