Feedback
Varan har lagts till i varukorgen

E-tjänster halverade bygglovstiderna

11 september 2018
keskitalo
Anna Keskitalo är chef på bygglovsenheten i Norrtälje som halverat sina handläggningstider sedan 2011. Foto: Norrtälje kommun
Med en ny rapport ska handläggning av bygglov och planbesked effektiviseras. Bland annat pekas på behovet av e-tjänster. Norrtälje kommun hör till de som digitaliserat framgångsrikt.
Boverket har sedan en tid undersökt framgångsfaktorer för att klara kraven på handläggningstider av planbesked, lov och förhandsbesked samt startbesked. Nu finns en färdig rapport.

Bli abonnent

Vi ger dig daglig fördjupning inom områdena Anläggning, EL & Tele, Förvaltning, Husbyggnad, Renovering samt VVS.
Nyheter & analyser
Full tillgång till våra artiklar, reportage och analyser.
Expertsvar
Full tillgång till expertsvarsbanken samt möjligheten att ställa frågor till alla våra experter.
Bevakningar & Notifieringar
Bevakningar och notifieringar för alla våra områden och ämnen.
Välj en omfattning som passar dig eller prova kostnadsfritt i 14 dagar
FOKUS
Ett
Fokusera din bevakning och få nyheter, analyser och expertsvar från ett valfritt område. 
Bevakningar
Notifieringar
Expertsvar
Välj ett område
Pris: 3 990 kr/år + moms
Prova kostnadsfritt i 14 dagar
BREDD
Alla
Bredda din bevakning och få full tillgång till nyheter, analyser och expertsvar från alla våra områden.
Bevakningar
Notifieringar
Expertsvar
Alla områden ingår
Pris: 5 990 kr/år + moms
Prova kostnadsfritt i 14 dagar

Jag hjälper dig med abonnemangsfrågor

TELEFON: Öppet kl 8-16 idag

FAKTA Fler vägar till effektivisering
  • Ange vid positivt planbesked när kommunen är beredd att pröva ärendet i ett detaljplaneförfarande.
  • Inledande granskning av bygglovskoordinator. 
  • Interna rutiner och tidplan för tjänstemän och politiker.
  • Eftersträva att alltid hålla översiktsplanen aktuell och tydlig.
  • Anordna regelbundna träffar med exploatörer och byggherrar.   
Källa: Boverket
Fördjupningsmaterial
Fler nyheter
Mest lästa artiklar
Debatt i fokus
Populära expertsvar
Andra bevakar
Bevaka ämne