Feedback
Varan har lagts till i varukorgen

Nya aktörer på framtidens smarta samhällsbyggnadsarena

5 oktober 2018
abc-2
Sofie Jonsson och Mats Rönnbo från Skanska, Hamza Harrami, WSP och Tobias Fröberg, MTR, förklarade hur vi kan göra för att planera, anpassa och utveckla staden för framtidens mobilitet. Foto: Charlotte Steen
Nyligen avslutades Samhällsbyggnadsdagarna. Med över 80 seminarier i åtta parallella spår diskuterades under två dagar allt från byggteknik till digital utveckling.

I veckan hölls konferensen Samhällsbyggnadsdagarna som anordnas av Samhällsbyggarna. Den smarta staden var ett sammanhängande tema och frågorna var många.
Vad är en smart stad, frågade Victoria Walldin som är socialantropolog på White arkitekter, när hon som en av talarna öppnade årets upplaga av Samhällsbyggnadsdagarna.

– Digitalisering och hållbarhet i samklang, där alla är inkluderade, det är en smart stad. Smart behöver integreras i våra sociala kulturer. Vi måste sätta människan i centrum.

Block by Block

Victoria Walldin berättade om det goda exemplet Block by Block, ett stadsplaneringsverktyg där unga med hjälp av dataspel kan delta i utvecklingen av världens växande städer. Läs mer under rekommenderat i ämnet nedan.

Hur ska städer förhålla sig till techgiganternas intåg på arenan av stadsutveckling, frågade också Christoffer Börjesson från Fastighetsägarna.

– Vad gör vi när techbolag som Google nu vänder sitt fokus till att "plattformisera" publika ytor och ta del av människors vanor med allt från förarlösa bilar till det smarta hemmet. Hur kan vi konkurrera med exempelvis Microsoft som bygger hela stadsdelar eller Google som nu ger sig in i säkerhetsbranschen med brandvarnare och lås?

Hur utvecklar vi stadens strukturer för framtidens mobilitet?

Konceptet ABC-staden 2.0 (Activity Based City) är ett initiativ till innovativ stadsutveckling som tagits fram av WSP, Skanska, Scania och MTR med utgångspunkt i den gamla ABC-staden, där ett exempel är stadsdelen Vällingby utanför Stockholm.

Just nu pågår utvecklingen av konceptet från ABC 2.0 till ABC 4.0 där parterna med utgångspunkt i FNs globala mål vill skapa möjligheter till nytänkande kring fossilfri kollektivtrafik, hållbar stadsutveckling och digitala tjänster. Hur planerar, anpassar och utvecklar vi stadens strukturer för framtidens mobilitet?

– I dåtidens ABC-stad stod bilen i centrum. Vi vill med det nya konceptet sätta människan i centrum när vi bygger samhällen som ska vara innovativa och uppkopplade och där vi utgår från kollektivtrafiken och så kallade stationshubbar, sa Hamza Harrami, WSP.

– Det ska vara högst 500 meter till stationen för att du ska nyttja kollektiva medel istället för bilen och du ska kunna göra hela din bostadskarriär i ett och samma område, förklarade Mats Rönnbo, Skanska.

MTR bygger städer

Att kollektivtrafikföretaget MTR ägnar sig åt Fastighetsutveckling är kanske inte självklart för alla. Tobias Fröberg, affärsutvecklingschef Fastigheter på MTR Nordic var inbjuden att tala om ett flertal projekt i Hongkong, där företaget bygger hela städer runt tågstationer, så kallade stationshubbar. Han sneglar nu på Sverige och ser en potentiell marknad även här.

– Vi vill komma in i tidiga skeden för att skapa både bättre kollektivtrafiklösningar och bostadslösningar. Det ska bli enklare, tryggare och snabbare att nyttja kollektivtrafik, sa Tobias Fröberg, MTR.

Stationernas roll som hubb

"Stockholm Loop", är en strategi för att skapa över 100 000 bostäder kring befintlig infrastruktur i Stockholmsregionen samtidigt som ytterstadens noder aktiveras och kopplas samman.

Rahel Belatchew, chefsarkitekt och grundare av Belatchew Arkitekter, berättade om en framtida vision där man bygger nya bostäder på tolv underutnyttjade lägen vid tunnelbanelinjernas ytterkanter. På de tolv platserna är det idrott som ska skapa en identitet. Ett exempel som lyftes var Masmo, där fotbollstema får råda och där en "fotbollsfärja" transporterar dig till och från arbetet.

Ulrika Francke Årets Samhällsbyggare

– Det är fantastiskt roligt att presentera Ulrika Francke som Årets Samhällsbyggare 2018 eftersom hon brinner för att skapa ett hållbart samhälle, bland annat genom forskning, sa Sara Haasmark, VD Samhällsbyggarna, när hon i samband med seminariedagarna delade ut pris till Årets samhällsbyggare.

Ulrika Francke var tidigare vd för Tyréns i tio år och är idag bland annat ordförande i BIM Alliance.

Juryns motivering

"Hon har, med sitt långsiktiga arbete, utvecklat de företag hon varit verksam i och de gemensamma satsningar som lyfter hela samhällsbyggnadssektorn och tydliggör sektorns roll i hela samhället. Hon var en av de drivande bakom bildandet av IQ Samhällsbyggnad och sitter i ett flertal styrelser där hennes arbete bidrar till att utveckla samhällsbyggnadssektorn. Dessutom verkar hon för ett hållbart samhälle genom att satsa på forskning och utbildning som driver samhället framåt."

Johnny Kellner Årets Excellence in Civil Engineering

Johnny Kellner har arbetat i byggbranschen sedan 70-talet. bland annat som konsult i många år hos SWECO och som teknik- och miljöchef hos Veidekke i Sverige. Nu har han tilldelats priset Årets Excellence in Civil Engineering.

Juryns motivering

"Han har ägnat sin karriär åt att minska de negativa miljökonsekvenserna av det svenska byggandet. Han har varit en framträdande och pådrivande aktör i byggbranschen kvalitets-, utvecklings- och miljöfrågor i över 30 år. Genom sitt arbete har han påverkat samhällsbyggnadssektorns tänk och bidragit till ett mer hållbart samhällsbyggande."

– Jag är överväldigad, glad och väldigt stolt över att jag tilldelats detta förnämliga pris. Att arbeta med miljöfrågor var tidigare inte alltid så enkelt inom byggbranschen och utmärkelsen är ett tydligt kvitto på att miljöarbetet jag drivit under många år har uppmärksammats och uppskattats även externt, sa Johnny Kellner.

Priserna Årets Samhällsbyggare och Årets Excellence in Civil Engineering är, förutom den hedervärda titeln, en statyett av konstnären Carl-Gustaf Ekberg.

ulrika-francke
Ulrika Francke, Årets Samhällsbyggare. Foto: Samhällsbyggarna
johnnyk
Johnny Kellner, Årets Excellence in Civil Engineering. Foto: Samhällsbyggarna
OM Samhällsbyggarna

Samhällsbyggarna är en förening som utvecklar, bygger och förvaltar ett framtida samhälle. En branschövergripande ideell nätverksorganisation med cirka 5000 medlemmar. 

Källa: Samhällsbyggarna
Mest lästa artiklar
Mest sedda inslag
Debatt i fokus
Andra bevakar
Bevaka ämne
Populära expertsvar
Fler nyheter