Feedback
Varan har lagts till i varukorgen

Nytt initiativ för fossilfri Allmännytta

26 oktober 2018
bostadshusx
SABO peppar medlemsföretagen att satsa på klimatet. Foto: Mostphotos
Allmännyttans klimatinitiativ är ett gemensamt upprop för att minska utsläppen av växthusgaser. Målet är att de allmännyttiga bostadsföretagen ska vara fossilfria senast år 2030 och att energianvändningen minskar med 30 procent.

Redan 2008 drog Sveriges Allmännyttiga Bostadsföretag, SABO, igång den mycket uppmärksammade energiutmaningen Skåneinitiativet. På tio år bantade 105 företag bort sammanlagt 4,7 terawattimmar energi, vilket motsvarar årsproduktionen från en mindre kärnkraftsreaktor. 

Nu är det dags för ett nytt initiativ från SABO. Den här gången gäller det ett bredare anslag: klimatpåverkan från alla delar av verksamheten. 

Över 300 medlemsföretag

SABO kommer att skicka brev med folder och avsiktsförklaring till ordförande och vd:ar i SABOs alla 313 medlemsföretag. Genom att underteckna avsiktsförklaringen ansluts bostadsföretaget till Allmännyttans klimatinitiativ.

anders-nordstrand Anders Nordstrand. Foto: SABO

– Tillsammans måste vi bidra till att minska koldioxidutsläppen. Allmännyttan utgör en imponerande samlad kraft som kan göra mycket för att bidra till att hejda klimatförändringarna. Vi har en oerhört viktig uppgift. Jag hoppas att Allmännyttans klimatinitiativ ger eko även i andra branscher, säger Anders Nordstrand, vd för SABO.

Två mål för satsningen

Anders Nordstrand hoppas att så många medlemsföretag som möjligt vill ansluta sig till Klimatinitiativet.

Företagen som går med åtar sig att arbeta för Klimatinitiativets två övergripande mål:

  1. En fossilfri allmännytta senast år 2030
  2. 30 procents lägre energianvändning till 2030 (räknat från år 2007).
Jag hoppas att Allmännyttans klimatinitiativ ger eko även i andra branscher
Anders Nordstrand, vd för SABO

Företaget har också möjlighet att i stället anta egna mål (till exempel om det finns andra mål i ägardirektivet, om företaget vill ha ett skarpare mål eller inte har förutsättningar att nå just dessa mål).

Fler frivilliga fokusområden

För att växla upp klimatarbetet ytterligare finns även tre frivilliga fokusområden där bostadsföretagen kan ingå i särskilda nätverk och både ta del av och bidra med goda exempel.

Effekttoppar och förnybar energi – Hur kan man minska behovet av den allra smutsigaste energin?

Krav på leverantörer – Allmännyttan är stora beställare av varor och tjänster när man bygger nytt, renoverar och i den dagliga förvaltningen – klimatkrav i upphandlingarna kan göra stor skillnad.

Klimatsmart boende – Hur kan bostadsföretagen göra det enklare för hyresgästerna att minska sin klimatpåverkan, till exempel underlätta för fossilfria vardagsresor?

Mest lästa artiklar
Mest sedda inslag
Debatt i fokus
Andra bevakar
Bevaka ämne
Populära expertsvar
Fler nyheter