Feedback
Varan har lagts till i varukorgen

Därför minskar bostadsbyggandet

29 oktober 2018
ola-andersson
Ola Andersson tror inte att de skärpta amorteringskraven är främsta orsaken till att det byggs allt färre bostäder. Foto: Tobias Sterner
Bostadsbyggandet bromsar in kraftigt. Många anser att orsaken är bolånetak och skärpta amorteringskrav. Ola Andersson, arkitekt och debattör, gör en annan analys.

Nyligen publicerade Sveriges Byggindustrier en konjunkturprognos för hösten. Prognosen är relativt dyster. Inför nästa år spår organisationen att 42 500 nya bostäder påbörjas, vilket innebär en minskning med 21 500 jämfört med konjunkturtoppen i fjol.

Störst är tappet i Stockholm. Även i de två andra storstäderna, Göteborg och Malmö, syns nu en avmattning efter en längre tid av positiv utveckling.

Siffrorna för bygglov indikerar dessutom att nedgången kommer att fortsätta, enligt prognosen. Under årets åtta första månader minskade antalet beviljade bygglov med en fjärdedel jämfört med samma period 2017.

Förklaras med kreditrestriktioner

En vanlig förklaring till tappet är kreditrestriktionerna som kommit de senaste åren. Redan 2010 infördes bolånetaket som innebär att ett bostadsköp får finansieras med lån på max 85 procent av den totala köpesumman.

En tredjedel av marknaden för nyproduktion har försvunnit
Catharina Elmsäter-Svärd

Så småningom tillkom amorteringskrav och den så kallade skuldkvotsbromsen. Kort sammanfattat medför reglerna att den som vill låna upp mer än 4,5 gånger sin årsinkomst före skatt måste amortera ytterligare en procentenhet ovanpå befintliga amorteringskrav.

Hon är kritisk

Catharina Elmsäter-Svärd, vd på Sveriges Byggindustrier, hör till de som är kritiska mot de nya reglerna. Hon menar att allt färre nu har möjlighet att finansiera en bostad, vilket i förlängningen också gör att det byggs mindre.

Catharina Elmsäter-Svärd, Sveriges Byggindustrier Catharina Elmsäter-Svärd. Foto: Sveriges Byggindustrier

– En tredjedel av marknaden för nyproduktion har försvunnit på två år. Det sjunkande bostadsbyggandet kommer få spridningseffekter i övriga ekonomin, säger Catharina Elmsäter-Svärd i ett pressmeddelande.

Enligt henne är det framförallt hushåll med svag ekonomi som drabbas. Många tvingas ut på den osäkra andrahandsmarknaden och måste betala höga hyror i stället för att ha möjlighet att spara ihop till en kontantinsats.

Har annan förklaring

En annan som har åsikter om utvecklingen är Ola Andersson, arkitekt på Andersson Arfwedsson och flitigt förekommande i debatten. Även han vill se fler bostäder. Däremot tror han inte att det är kreditrestriktionerna som fått byggandet av bostadsrätter att stanna av.

Hushållen har reagerat ganska snabbt och är inte längre beredda att betala lika mycket
Ola Andersson

Enligt Ola Andersson finns bakgrunden i stället i den kraftiga ökningen av nyproduktion under tidigare år. Bostäderna som då påbörjades är nu ute på marknaden. Som följd har utbudet stigit snabbare än efterfrågan, vilket också varit syftet för att bekämpa bostadsbristen.

– Hushållen har reagerat ganska snabbt och är inte längre beredda att betala lika mycket som tidigare för sina bostäder. Resultatet blir att bostadsutvecklarna inte får sina lägenheter sålda lika snabbt och följden blir att färre nya bostadsrätter byggs, säger Ola Andersson.

Måste följa marknaden

Han menar att säljarna nu måste följa marknaden och sänka priserna. Det kommer att vara lönsamt att bygga bostäder även om det inte blir i samma utsträckning som för ett par år sedan, menar Ola Andersson.

– Framförallt måste kommunerna reagera eftersom de har planmonopol och oftast sitter på marken. De behöver sänka markpriserna och fortsätta göra detaljplaner i tillräckligt hög takt för att det ska finnas tomter att bygga på.

Ola Andersson tror att markpriserna kommer att sjunka vartefter kommunerna märker att trycket från bostadsutvecklarna minskar. Det tar dock en tid för marknaden att göra en sådan omställning, menar han.

Vill behålla restriktionerna

Enligt Ola Andersson är det ingen bra idé att slopa amorteringskravet och bolånetaket.

– Merparten internationella bedömare pekar på de stora risker som är förknippade med hushållens höga belåning i Sverige. Att då ta bort kreditrestriktionerna och elda på lånebrasan för att bostadsföretagen ska kunna ta lika mycket betalt som tidigare är en absurd idé.

Enligt Sveriges Byggindustrier motsvarar bostadsbyggandet ungefär en tredjedel av de totalt 500 miljarder som görs i bygginvesteringar varje år. Inbromsningen av nyproduktion gör nu så att den totala summan av investeringar ser ut att minska – trots ökande satsningar i offentliga lokaler, vägar och järnvägar.

Fördjupningsmaterial
OM Ola Andersson
  • Född 1961 och utexaminerad 1989 från arkitektskolan på KTH i Stockholm och 1997 från Kungl. Konsthögskolans utbildning i restaureringskonst.
  • På meritlistan finns bland annat omtalade kvarteret Mursmäckan i Kärrtorp som fick utmärkelsen Årets Stockholmsbyggnad 2012.
  • Tidigare i år släppte han och kollegan Herman Arfwedson boken ”En liten bok om små bostäder”.
Mest lästa artiklar
Mest sedda inslag
Debatt i fokus
Andra bevakar
Bevaka ämne
Populära expertsvar
Fler nyheter