Feedback
Varan har lagts till i varukorgen

Asbest farligare än man trott

4 oktober 2018
Pågående asbestsanering
Med tanke på riskerna vid rivning av asbest är det viktigt att följa Arbetsmiljöverkets regler vid asbestsaneringar. Foto: Arbetsmiljöverket
Drygt 250 000 personer dör årligen i asbestrelaterade sjukdomar världen över, visar en ny studie av Internationella arbetsmiljökommissionen, ICOH. Tidigare har man hänvisat till Världshälsoorganisationen WHO:s siffra drygt 100 000 fall.

Uppräkningen av antalet personer som dör i asbestrelaterade sjukdomar beror på att ny kunskap tillkommit om sambandet mellan asbest och olika sjukdomar. Ny statistik är också tillgänglig.
Forskarna bakom den nya rapporten och svenska experter varnar dock för att mörkertalet kan vara fortsatt stort.

Människor dör trots totalförbud

I Sverige totalförbjöds asbest 1982. Men under år 2016 dog över 1 100 människor i Sverige i cancersjukdomar som orsakats av asbest i arbetsmiljön. 173 av dessa personer dog av mesoteliom. Det visar en ny rapport från ICOH, skriver tidningen Fastighetsfolket.

Asbestrelaterad lungcancer ökar

Tidigare forskning har visat att asbest har orsakat ungefär lika många fall av cancersjukdomen mesoteliom som asbestrelaterad lungcancer. Enligt den nya forskningen handlar det om 5,2 fall av lungcancer för varje fall av mesoteliom.

Mellan 100 och 130 svenskar dör varje år i mesoteliom, en asbestrelaterad form av cancer, enligt Ulf Kvarnström, som arbetar med arbetsmiljöfrågor vid fackförbundet Byggnads.

– Om det finns mesoteliom, finns det asbest. Och då finns det också sex, sju eller ända upp till tio gånger mer lungcancer, säger Jukka Takala, ICOH:s ordförande tillika en av forskarna bakom rapporten, till tidningen Arbetarskydd.

Sänkta gränsvärden löser inte allt

Forskarna på ICOH menar att gränsvärdena för asbestfibrer är för höga i dag och föreslår att de ska sänkas till hundra gånger lägre nivå.

Maria Albin är professor och överläkare vid institutet för miljömedicin vid centrum för arbets- och miljömedicin i Stockholm, välkomnar den nya forskningen och kravet på sänkt gränsvärde.

– Gränsvärdet för asbest är för högt i Sverige, säger hon till Arbetarskydd.

– Gränsvärden är ett verktyg i lådan, men inte det enda verktyget. En fastighetsskötare har exempelvis troligen inte samma exponering dag ut och dag in. Därför är det viktigt att titta på hur ett sänkt gränsvärde skulle kunna användas och vilken effekt det skulle få, säger Jens Åhman, enhetschef på Arbetsmiljöverket, till tidningen Fastighetsfolket.

Gränsvärdet för asbest är för högt i Sverige
Maria Albin

Medvetenheten om asbest måste ökas

Det finns strikta regler kring hantering av asbest och alla arbeten där det kan förekomma ska anmälas till Arbetsmiljöverket.

Enligt tidningen Dagens Arbete slarvas det alltför ofta med miljöinventeringar när man ska utföra rivningsarbeten i offentliga fastigheter. Kommunerna behöver tänka till speciellt när det gäller skolorna. Antalet renoveringar och ombyggnader av skolor ökar och risken för byggnadsarbetare att exponeras för asbest ökar.

Arbetsmiljöverket inledde i våras ett arbete med att inspektera cirka 1 850 arbetsplatser inom bygg och anläggning där man främst fokuserar på asbest och kvartsdamm.

Asbest tillåts i USA

Paradoxalt nog så väljer miljöskyddsmyndigheten EPA i USA att tillåta materialet igen. Det har inte varit ett totalt förbud mot asbest i USA men det har inte använts inom byggindustrin.
Det är i en rapport från Environmental Protection Agency (EPA) som det framgår att man åter kommer att tillåta nya byggnadsmaterial som innehåller asbest. Beslutet betyder dock inte att asbest kommer att börja säljas oreglerat i butiker. Myndigheten har beslutat att ta ställning till asbesten från fall till fall.

Trump tror inte på hälsoriskerna

I juli skrev Washington Post om presidentens syn på asbest. Där framkommer att Donald Trump inte tror på hälsoriskerna. I sin bok "The art of the Comeback" från 1997 skriver han att förbudet mot asbest har uppkommit till följd av grupptryck. Han menar också att World Trade Centre-tornen kunde ha räddats om förbudet inte var i kraft. De skulle inte ha rasat om de inte hade asbestsanerats.

Fördjupningsmaterial
OM ICOH

Internationella arbetsmiljökommissionen (The International Commission on Occupational Health), ICOH, är en internationell icke-statlig organisation vars mål är att främja vetenskapliga framsteg, kunskap och utveckling inom arbetshälsa och säkerhet.
ICOH grundades 1906 i Milano. Idag är ICOH världens ledande internationella vetenskapliga organisation inom arbetshälsa med yrkesverksamma medlemmar i 93 länder.

Källa: ICOH
OM Asbest och asbestrelaterade sjukdomar

Asbest

  • 400 000 ton asbest finns kvar i svenska byggnader och konstruktioner.
  • 23 545 asbestrivningar rapporterades förra året.
  • 29 sanktionsavgifter dömdes ut i fjol då rivningen inte gick till på rätt sätt. Antalet kontroller har minskat kraftigt.

Sju sjukdomar av asbest

  • Asbestos: Minskad lungvolym, hosta och andnöd.
  • Asbestpleurit: Vatten i lungsäcken, minskad lungvolym.
  • KOL: Försämrad lungfunktion, slemhosta, syrebrist.
  • Plack: Förkalkad och förtjockad lungsäck, hjärtsäck, ibland bukhinna.
  • Lungcancer: Olika typer, efter 15–20 år, rökare extra drabbade.
  • Mesoteliom: Lungsäckscancer, aggressiv, leder oftast till döden inom ett år efter diagnos.
  • Tjocktarmscancer: Vanligare bland asbestexponerade.Källa: Dagens Arbete
Mest lästa artiklar
Mest sedda inslag
Debatt i fokus
Andra bevakar
Bevaka ämne
Populära expertsvar
Fler nyheter