Feedback
Varan har lagts till i varukorgen

50 företag i byggbranschen granskas

11 oktober 2018
anonym_byggare
Enligt diskrimineringslagen ska en arbetsgivare ha riktlinjer och rutiner för att förhindra sexuella trakasserier och repressalier. Foto: Tobias Sterner
Diskrimineringsombudsmannen granskar nu 50 företag inom bygg-, installations och anläggningsbranschen. I samband med #metoo-kampanjen var byggbranschen en av de branscher där det framkom många vittnesmål om allvarliga missförhållanden.

Syftet med den granskning Diskrimineringsombudsmannen påbörjat är att undersöka de olika företagens arbete med att förhindra och hantera sexuella trakasserier. Man vill säkerställa att arbetsgivarna har ett pågående främjande och förebyggande arbete mot diskriminering och då särskilt sexuella trakasserier.  

Arbetsgivaren måste utreda

Arbetsgivaren skyldig att utreda omständigheterna och vidta skäliga åtgärder om de får kännedom om att någon av deras arbetstagare känner sig utsatt för trakasserier av en medarbetare.

Inledningsvis har DO begärt in uppgifter från 50 företag inom branschen. Några av företagen som ingår är Skanska, NCC, Peab, Bravida, JM, Infranord, Assemblin och Veidekke.

Nya bestämmelse om aktiva åtgärder

Tillsynen är en fortsättning på den granskning diskrimineringsombudsmannen inledde under 2017 i samband med att de nya bestämmelserna om aktiva åtgärder i diskrimineringslagen trädde i kraft. Hittills har bland annat alla kommuner och landsting granskats.

 

Mest lästa artiklar
Mest sedda inslag
Debatt i fokus
Andra bevakar
Bevaka ämne
Populära expertsvar
Fler nyheter