Feedback
Varan har lagts till i varukorgen

Så påverkas vi av osynligt flimmer från LED

7 november 2018
led_flimmer
Fokus har legat för mycket på att spara energi med LED, så man har missat den visuella miljön med problem som bländning och felplacerade armaturer, säger forskaren Hillevi Hemphälä. Foto: Tobias Sterner
LED dominerar marknaden och har många fördelar. Men flimret från ljuset skapar olika arbetsmiljöproblem. Nu har forskaren Hillevi Hemphälä tillsammans med Innovation Skåne tagit fram ett drivdon som inte flimrar, något hon tror kan få stor spridning på belysningsmarknaden.

Den tekniska utvecklingen inom belysning har gått i rasande takt de senaste åren, till stor del beroende på utvecklandet av LED-lampan. I början fanns det problem med bland annat färgåtergivningen, men idag finns LED-lampor i både varma och kalla toner och LED dominerar belysningsmarknaden totalt.

Nackdelarna är det visuella

LED är bra för att den är så energibesparande, men nackdelarna finns i det visuella, menar Hillevi Hemphälä, som är forskare och biträdande universitetslektor vid Lunds universitet.

–Synergonomiskt är den stora nackdelen att LED är väldigt ljusintensiv, vilket skapar flera olika problem, bland annat bländning, säger Hillevi Hemphälä.

Den största utmaningen idag är undermålig belysning i många kontorslandskap
Hillevi Hemphälä

Hillevi Hemphälä är något så ovanligt som optiker och forskare inom synergonomi och ljusets påverkan på människan. Det finns bara några få optiker i världen som utbildat sig inom belysning.

–För mig finns det en naturlig koppling mellan dessa och det behövs mer kunskap.

Som synergonom tycker hon att fokus inom belysning den senaste tiden legat för mycket på att spara energi. Så har man missat den visuella miljön och dess betydelse för en god belysning.

Föra ut det på marknaden

På ljuslabbet som är en del av hennes arbetsplats på Institutionen för Designvetenskaper vid Lunds universitet, har hon tillsammans med Innovation Skåne och projektet Lighting Metropolis, utvecklat ett drivdon som inte flimrar. Detta är något som Hillevi Hemphälä tror mycket på inför framtidens belysning. Nästa steg blir att hitta sätt att föra ut de flimmerfria drivdonen på marknaden så att många kan få tillgång till dem.

En gratis beskrivning av hur man bygger flimmerfria drivdon finns tillgängligt att beställa (se info till höger).

led_flimmer_2 Hillevi Hemphälä i testlabbet på LTH. Foto: Tobias Sterner

 

Hjärnan registrerar det osynliga flimret

Problemen med flimmer har varit omdiskuterad. Några har hävdat att problemen inte varit så stora medan andra menar att de är det.

–Idag är flera experter framför allt oroliga för det osynliga flimret. För även om vi inte ser eller är medvetna om flimret vi utsätts för, så registreras det i hjärnan och påverkar oss negativt på olika sett, säger Hillevi Hemphälä.

Vi har inte lärt oss att bedöma kvaliteten på ljus på samma sätt som till exempel vid störande ljud
Hillevi Hemphälä

Flimmer kan ge upphov till olika stressreaktioner och koncentrationssvårigheter. Det kan även störa läsningen och ge migrän, huvudvärk och ögonbesvär.

Detta gäller framför allt dåligt konstruerade lampor. Som konsument är det nästan omöjligt att avgöra om en LED-lampa är bra eller dåligt konstruerad. Priset är inte heller avgörande för om ljuskällan är bra eller dålig.

Än så länge finns inga regler för hur mycket LED-ljuset får flimra.

Vi har inte lärt oss att bedöma kvaliteten på ljus på samma sätt som till exempel vid störande ljud. Vi saknar en referensram för vad bra ljus är.  

Det är främst på arbetsplatsen som problemen visar sig. Om du ska göra ett synkrävande arbetsmoment kan en felaktig belysning ge ögonbesvär och smärta i nacke och axlar.

Undermålig belysning vanligt

Den största utmaningen idag är den undermåliga belysningen i många av våra kontorslandskap, menar Hillevi Hemphälä. Det är lätt att bli bländad av grannens lampa eller att de som planerat kontoret inte tänkt på till exempel ljusets riktning mot arbetsytorna. Oftast vet man inte placeringen av möbler när armaturplaceringen bestäms. Då blir det ofta fel. Och LED-panel plattor är ofta bländande då de är enormt mycket mer ljusintensiva än taket de sitter monterade i.

Det kan räcka med en felplacerad lampa för att bli sjukskriven för värk i nacke och skuldror. Det är jättevanligt, menar Hillevi Hemphälä.

Många av problemen med belysning ute på arbetsplatserna kan lösas på ett enkelt sätt med ökad kunskap.

FAKTA Blickfång: Syd
  • Södra Sverige är en mycket expansiv region med en stor mängd pågående bygg- och infrastrukturprojekt.
  • Svensk Byggtjänsts omvärldsbevakning har besökt ett flertal projekt i bland annat Malmö, Helsingborg och Lund för att samla erfarenheter och kunskap.
  • Resultatet blev reportage och tv-inslag som du kommer att kunna ta del av här på webbplatsen.
drivdon_sidobild
FAKTA Beskrivning och ritning av flimmerfria drivdon

För den som vill få en kostnadsfri beskrivning med ritningar och information om hur man bygger ett flimmerfritt drivdon, maila Anders Alvin på Lundinova.

  and@lundinova.se  eller skriv till Sigma Lundinova AB, att: Anders Alvin. Dalbyvägen 1, 224 60 LUND  

Källa: Innovtion Skåne, Lighting Metropolis
Mest lästa artiklar
Mest sedda inslag
Debatt i fokus
Andra bevakar
Bevaka ämne
Populära expertsvar
Fler nyheter