Feedback
Varan har lagts till i varukorgen

Coliving kan lösa ungas boende

29 november 2018
colive
Coliving kan vara en lösning på bostadsproblemet för unga vuxna som kan tänka sig att bo tillsammans. Illustration: Colive
En undersökning från SCB visar att många unga vuxna gärna bor tillsammans. Detta ska nu göras enklare med en satsning på så kallat "coliving" i ett projekt i Uppsala.

Rikshem har tecknat en avtalsförklaring med bostadsföretaget Colive som tillhandahåller ett modernt koncept för kollektivt boende, "coliving".
Tillsammans vill Rikshem och Colive utveckla och etablera små och relativt billiga lägenheter med delat kök och vardagsrum. De hoppas att det ska lösa bostadsbristen för unga och underlätta för företagen att rekrytera.

Delade bostäder

Sverige är det land i världen som har högst andel singelhushåll, 40 procent enligt Statistiska Centralbyrån, SCB. Samtidigt visar undersökningen, Hur unga vill bo i framtiden, att unga vuxna vill bo tillsammans. I åldern 20 – 35 år uppger nära hälften att de vill bo tillsammans och 80 procent skulle kunna tänka sig att dela kök och vardagsrum. Unga vuxna påverkas särskilt av den rådande bostadsbristen och samboende är ett sätt att motverka bostadsglappet som uppstår mellan studentlivet och vuxenlivet.

Efterfrågan på delade bostäder hos unga är stort
Jonas Häggqvist

– Efterfrågan på delade bostäder bland unga vuxna är stort. Nästan en tredjedel av alla som vill flytta har inte möjlighet att göra det. Näringslivet uppger också att var femte anställning uteblir till följd av brist på boendelösning. Samarbetet med Rikshem, en rikstäckande och långsiktig aktör öppnar upp för en etablering av boendeformen "coliving" i den omfattning som krävs för att snabbt göra stor skillnad, säger Jonas Häggqvist, vd för Colive, i ett pressmeddelande.

Vill skapa lägenheter för samboende där behovet är störst

Rikshem och Colive har för avsikt att skapa fler bostäder för unga, på de orter där det behövs som mest. Mark- och byggprisnivåerna gör det svårt att bygga billigare hyresrätter men när gemensamhetsytor delas kan fler unga få en bostad till en lägre kostnad.

– Vi vill möjliggöra utvecklingen av nya boendeformer för att tillgodose de olika behov som finns genom livet. Samboende är en boendeform som efterfrågas och som kan bidra till en flexibilitet i samhället när unga kan flytta till jobben. Just nu tittar vi på vilka projekt som kan passa för konceptet och Uppsala är en av de städer som kan vara aktuell i första skedet, säger Petter Jurdell, Chef Affärs- och hållbarhetsutveckling på Rikshem, i ett pressmeddelande.

Ett första projekt

Samarbetet innebär att Rikshem i ett första projekt kommer att bygga ett hus i Uppsala, som beräknas kunna vara klart år 2020. De ska sedan hyra ut det till Colive som i sin tur hyr ut det till hyresgästerna.

Målgruppen är personer i åldern 20 – 35 år. Man blir dock inte utsparkad då man fyller 35 år men grundtanken är att man bor i koncepthuset tills man hittar ett annat boende, kanske i mellan sex månader och fem år. Boendekostnaden beräknas ligga på en nivå som är 20 till 25 lägre än i en nyproducerad lägenhet på samma ort.

Konceptet innebär att det bor 6 – 10 personer i varje lägenhet, man disponerar cirka tio kvadratmeter egen yta men delar gemensamma ytor som kök och vardagsrum. Alla gemensamma ytor städas av tredje part. Förutom att hyran beräknas bli lägre minskar boendekostnaden även när det gäller fasta kostnader som el och internetuppkoppling.
Colive satsar även på andra gemensamma utrymmen, exempelvis kontorsrum, gym och tvättstugor som är en blandning av tvätt- och torkmaskiner och hotellfoajé.

Om konceptet blir en framgång vill Colive erbjuda möjlighet att byta lägenhet om man vill flytta till en annan ort där företaget är verksamt.

Colives vd Jonas Häggqvist tror även att modellen med "coliving" skulle kunna fungera för andra grupper som bor ensamma, till exempel seniorer.

Andra exempel på kollektivt boende:

  • I Hägerstensåsen i sydvästra Stockholm bygger Skanska på uppdrag av Familjebostäder 99 lägenheter varav 33 hyrs ut som kollektivboende, inflyttning är planerad till 2020.
  • Täljebostäder i Södertälje erbjuder kollektivboende som en av sina alternativa boendeformer.
  • I gamla stan i Stockholm, i ett hus från 1400-talet, huserar ett entreprenörskollektiv.
  • Kollektivet Sjöstan i Hammarby Sjöstad har funnits i tio år men har under årens lopp ändrat inriktning vilka som får bo i kollektivet.
  • Färdknäppen ett kollektivboende på Södermalm i Stockholm har firat 25 år.
  • Hogslätts Vänboende, i Gerlesbor i Bohuslän, som nyss färdigställts är en form av kollektivboende i en kooperativ hyresrättsförening med små lägenheter och gemensamt allrum.
Fördjupningsmaterial
OM Coliving

Coliving innefattar ett boende där hyresgästerna delar på vissa ytor och funktioner i en bostad. Typiskt är att sociala ytor som kök, matplats, vardagsrum och arbetsytor delas medan sovutrymmen är privata. Boende får tillgång till sociala och rymliga
gemensamhetsutrymmen och samtidigt egna utrymmen för säng och förvaring. I de
bostäder företaget Colive vill etablera delar 6 - 10 personer lägenheten.

Källa: Colive AB
OM Rikshem

Rikshem är ett av Sveriges största privata fastighetsbolag. Bolaget äger, förvaltar och
utvecklar bostäder och samhällsfastigheter i utvalda kommuner och erbjuder ett
tryggt, trivsamt och flexibelt boende i attraktiva lägen. Rikshem ska vara en
långsiktig samarbetspartner till kommuner och ägs av Fjärde AP-fonden och AMF.

Källa: Rikshem
OM Colive AB

Bolaget arbetar bland annat med att utveckla, designa och producera inredning och utformning för kollektivt boende.

Källa: Colive AB
Mest lästa artiklar
Mest sedda inslag
Debatt i fokus
Andra bevakar
Bevaka ämne
Populära expertsvar
Fler nyheter