Feedback
Varan har lagts till i varukorgen

Goda betyg för ventilationslösning i självdragshus

1 mars 2018
Clean-Air
På taket ovanpå skorstenen för den befintliga frånluften placeras Clean-Airmodulen, frånluftsfläkten och intaget för tilluften. Foto: Jens Penttilä
Clean-Air 24 är ett nytt system för ventilation och värmeåtervinning som både är billigare och enklare att installera än ett konventionellt FTX-system. Nu har systemet utvärderats.
Det finns idag många äldre fastigheter med självdragsventilation som är bristfällig och behöver byggas om. Många fastighetsägare anser dock att det är svårt att få ekonomi i att installera ett vanligt FTX-system, ett så kallat från- och tilluftssystem med värmeåtervinning, då nya kanaler och aggregat är utrymmeskrävande.

Bli abonnent

Vi ger dig daglig fördjupning inom områdena Anläggning, EL & Tele, Förvaltning, Husbyggnad, Renovering samt VVS.
Nyheter & analyser
Full tillgång till våra artiklar, reportage och analyser.
Expertsvar
Full tillgång till expertsvarsbanken samt möjligheten att ställa frågor till alla våra experter.
Bevakningar & Notifieringar
Bevakningar och notifieringar för alla våra områden och ämnen.
Välj en omfattning som passar dig eller prova kostnadsfritt i 14 dagar
FOKUS
Ett
Fokusera din bevakning och få nyheter, analyser och expertsvar från ett valfritt område. 
Bevakningar
Notifieringar
Expertsvar
Välj ett område
Pris: 3 990 kr/år + moms
Prova kostnadsfritt i 14 dagar
BREDD
Alla
Bredda din bevakning och få full tillgång till nyheter, analyser och expertsvar från alla våra områden.
Bevakningar
Notifieringar
Expertsvar
Alla områden ingår
Pris: 5 990 kr/år + moms
Prova kostnadsfritt i 14 dagar

Jag hjälper dig med abonnemangsfrågor

TELEFON: Öppet kl 8-16 idag

FAKTA Clean-Air

Clean-Air kan liknas vid ett traditionellt mekaniskt frånluftsystem kompletterat med värmeåtervinning där tilluften tas in via taket istället för via springventiler i ytterväggen. 

Clean-Air 24 FTX

Tilluft via intag uppe på tak, förvärmning och mekanisk frånluft

Traditionellt frånluftssystem

Tilluft via springventiler och mekanisk frånluft.

Källa: Rapporten
Fördjupningsmaterial
Fler nyheter
Mest lästa artiklar
Debatt i fokus
Populära expertsvar
Andra bevakar
Bevaka ämne