Feedback
Varan har lagts till i varukorgen

Föreskrifterna om energideklarationer ska ändras

26 mars 2018
Energideklaration
Det kan framöver bli både svårare och lättare att jämföra byggnaders energideklarationer, visar Boverkets analys. Fotomontage: Tobias Sterner
Nära-nollenergireglerna ska införas i föreskrifterna om energideklarationer. I en remiss föreslår Boverket att begreppet primärenergital införs, vilket kommer att påverka jämförbarheten mellan deklarationer.
I somras ändrades metoden för att fastställa en byggnads energiprestanda i Boverkets byggregler, BBR. Byggnaders energiprestanda uttrycks nu i primärenergital istället för i specifik energianvändning. För att Boverkets föreskrifter ska vara samstämmiga föreslår nu Boverket att även föreskrifterna om energideklaration för byggnader, BED ändras.

Bli abonnent

Vi ger dig daglig fördjupning inom områdena Anläggning, EL & Tele, Förvaltning, Husbyggnad, Renovering samt VVS.
Nyheter & analyser
Full tillgång till våra artiklar, reportage och analyser.
Expertsvar
Full tillgång till expertsvarsbanken samt möjligheten att ställa frågor till alla våra experter.
Bevakningar & Notifieringar
Bevakningar och notifieringar för alla våra områden och ämnen.
Välj en omfattning som passar dig eller prova kostnadsfritt i 14 dagar
FOKUS
Ett
Fokusera din bevakning och få nyheter, analyser och expertsvar från ett valfritt område. 
Bevakningar
Notifieringar
Expertsvar
Välj ett område
Pris: 3 990 kr/år + moms
Prova kostnadsfritt i 14 dagar
BREDD
Alla
Bredda din bevakning och få full tillgång till nyheter, analyser och expertsvar från alla våra områden.
Bevakningar
Notifieringar
Expertsvar
Alla områden ingår
Pris: 5 990 kr/år + moms
Prova kostnadsfritt i 14 dagar

Jag hjälper dig med abonnemangsfrågor

TELEFON: Öppet kl 8-16 idag

FAKTA Om energideklarationer

Energideklarationen ska ge information om byggnaders energianvändning. Reglerna för energideklarationen är utformade med ett konsumentperspektiv. Energideklarationen kan bland annat användas som underlag för energieffektiviserande åtgärder, eller när man ska köpa eller hyra en bostad.

En byggnads energiklass anges i energideklarationen, och baseras på kvoten mellan en byggnads energiprestanda och vid deklarationstillfället gällande kravnivå för motsvarande ny byggnad.

Källa: Boverket
FAKTA Om primärenergital

Primärenergitalet är måttet på en byggnads energiprestanda, som infördes i Boverkets byggregler den första juli 2017, genom BBR 25.

Primärenergitalet har samma enhet, kWh/m2 och år, som det tidigare måttet specifik energianvändning, och de utgår båda från den levererade energin till byggnaden.

Men primärenergitalet EPpet ska spegla resursanvändningen bättre då varje energibärare (el, fjärrvärme, fjärrkyla, biobränsle, olja och gas) har en viktningsfaktor, en så kallad primärenergifaktor.

Fler nyheter
Mest lästa artiklar
Debatt i fokus
Populära expertsvar
Andra bevakar
Bevaka ämne