Feedback
Varan har lagts till i varukorgen

Två miljökvalitetsmål nås till 2020

2 maj 2018
Miljö, utemiljö, Brunnsvik, miljökvalitetsmål, Naturvårdsverket
Flera åtgärder krävs för att Sverige ska uppnå miljökvalitetsmålen. Foto: Maria Groth
Bara 2 av 16 miljömål beräknas nås till 2020 enligt Naturvårdsverket. Myndighetens bedömning är att stora insatser behövs i Sverige och internationellt för att resten ska kunna uppfyllas.
I sin rapport "Årlig uppföljning av Sveriges nationella miljömål 2018" konstaterar Naturvårdsverket att två miljömål kommer att nås till år 2020. Redan 2016 rapporterade Svensk Byggtjänst att Naturvårdsverket bedömde att endast två stycken mål skulle uppnås till det året.

Bli abonnent

Vi ger dig daglig fördjupning inom områdena Anläggning, EL & Tele, Förvaltning, Husbyggnad, Renovering samt VVS.
Nyheter & analyser
Full tillgång till våra artiklar, reportage och analyser.
Expertsvar
Full tillgång till expertsvarsbanken samt möjligheten att ställa frågor till alla våra experter.
Bevakningar & Notifieringar
Bevakningar och notifieringar för alla våra områden och ämnen.
Välj en omfattning som passar dig eller prova kostnadsfritt i 14 dagar
FOKUS
Ett
Fokusera din bevakning och få nyheter, analyser och expertsvar från ett valfritt område. 
Bevakningar
Notifieringar
Expertsvar
Välj ett område
Pris: 3 990 kr/år + moms
Prova kostnadsfritt i 14 dagar
BREDD
Alla
Bredda din bevakning och få full tillgång till nyheter, analyser och expertsvar från alla våra områden.
Bevakningar
Notifieringar
Expertsvar
Alla områden ingår
Pris: 5 990 kr/år + moms
Prova kostnadsfritt i 14 dagar

Jag hjälper dig med abonnemangsfrågor

TELEFON: Öppet kl 8-16 idag

FAKTA Det är miljökvalitetsmålen
 • Begränsad klimatpåverkan
 • Frisk luft
 • Bara naturlig försurning
 • Giftfri miljö
 • Skyddande ozonskikt
 • Säker strålmiljö
 • Ingen övergödning
 • Levande sjöar och vattendrag
 • Grundvatten av god kvalitet
 • Hav i balans samt levande kust och skärgård
 • Myllrande våtmarker
 • Levande skogar
 • Ett rikt odlingslandskap
 • Storslagen fjällmiljö
 • God bebyggd miljö
 • Ett rikt växt- och djurliv
Källa: Naturvårdsverket
Fler nyheter
Mest lästa artiklar
Debatt i fokus
Populära expertsvar
Andra bevakar
Bevaka ämne