Feedback
Varan har lagts till i varukorgen

Europakonvention kan stoppa Attefallshusen

28 juni 2018
Attefallshus
Farhågorna som Lagrådet hade inför Attefallsreformen har nu bekräftats. Foto: Mostphotos/Viktor Ginner
Som kritikerna förutspådde så strider Attefallshusen mot Europakonventionen. Det slås fast i en dom som nyligen vunnit laga kraft. Nu flaggas för lagändringar.
Det var i februari 2016 som Mark- och miljööverdomstolen, MÖD, meddelade sin dom för ett omdiskuterat ärende i Göteborg. Domen innebar att några grannar skulle ha rätt att överklaga det startbesked som givits för ett Attefallshus på tomten bredvid.

Bli abonnent

Vi ger dig daglig fördjupning inom områdena Anläggning, EL & Tele, Förvaltning, Husbyggnad, Renovering samt VVS.
Nyheter & analyser
Full tillgång till våra artiklar, reportage och analyser.
Expertsvar
Full tillgång till expertsvarsbanken samt möjligheten att ställa frågor till alla våra experter.
Bevakningar & Notifieringar
Bevakningar och notifieringar för alla våra områden och ämnen.
Välj en omfattning som passar dig eller prova kostnadsfritt i 14 dagar
FOKUS
Ett
Fokusera din bevakning och få nyheter, analyser och expertsvar från ett valfritt område. 
Bevakningar
Notifieringar
Expertsvar
Välj ett område
Pris: 3 990 kr/år + moms
Prova kostnadsfritt i 14 dagar
BREDD
Alla
Bredda din bevakning och få full tillgång till nyheter, analyser och expertsvar från alla våra områden.
Bevakningar
Notifieringar
Expertsvar
Alla områden ingår
Pris: 5 990 kr/år + moms
Prova kostnadsfritt i 14 dagar

Jag hjälper dig med abonnemangsfrågor

TELEFON: Öppet kl 8-17 idag

FAKTA Europakonvention ställs mot PBL
  • Rätten till skydd för egendom är en civil rättighet som anges i artikel 6 i Europakonventionen och en kränkning av denna rättighet ska ge rätt till domstolsprövning.
  • En sådan rätt kan tillkomma ägare av grannfastighet som exempelvis drabbas av olägenhet och värdeminskning till följd av en åtgärd på en annan fastighet.
  • Europakonventionen rimmar därför dåligt med Attefallshusen och kapitel 13 § 15 i PBL som säger att ett beslut om startbesked får överklagas endast av sökanden eller anmälaren i ärendet.
FAKTA Skulle ge fler bostäder
  • De lovbefriade Attefallsåtgärderna infördes i PBL den 2 juli 2014 och motiverades bland annat med behovet av fler bostäder.
  • Sedan införandet har det gjorts ungefär 4 000 anmälningsärenden om att uppföra komplementbostadshus och att inreda ytterligare bostad, vilket motsvarar ungefär fyra bostäder per kommun och år.
  • Boverket har förslagit att nuvarande storleksbegränsning höjs från 25 till 30 kvadratmeter för att göra Attefallshusen mer attraktiva som bostäder.
Källa: Boverket
Fördjupningsmaterial
Fler nyheter
Mest lästa artiklar
Debatt i fokus
Populära expertsvar
Andra bevakar
Bevaka ämne