Feedback
Varan har lagts till i varukorgen

BBR 26 träder snart i kraft

20 juni 2018
Husbyggnation
Flera krav i Boverkets byggregler, BBR, som trädde i kraft förra sommaren får förlängd övergångstid till halvårsskiftet. Foto: Tobias Sterner
Den första juli träder Boverkets ändringsföreskrift BBR 26 i kraft. Bland annat förlängs övergångsperioden för ändringarna i avsnitt nio om energihushållning och de skärpta utsläppsreglerna om rumsvärmare, som trädde i kraft förra sommaren.
Förra veckan beslutade Boverket om ändringsföreskriften BFS 2018:4 BBR 26.

Bli abonnent

Vi ger dig daglig fördjupning inom områdena Anläggning, EL & Tele, Förvaltning, Husbyggnad, Renovering samt VVS.
Nyheter & analyser
Full tillgång till våra artiklar, reportage och analyser.
Expertsvar
Full tillgång till expertsvarsbanken samt möjligheten att ställa frågor till alla våra experter.
Bevakningar & Notifieringar
Bevakningar och notifieringar för alla våra områden och ämnen.
Välj en omfattning som passar dig eller prova kostnadsfritt i 14 dagar
FOKUS
Ett
Fokusera din bevakning och få nyheter, analyser och expertsvar från ett valfritt område. 
Bevakningar
Notifieringar
Expertsvar
Välj ett område
Pris: 3 990 kr/år + moms
Prova kostnadsfritt i 14 dagar
BREDD
Alla
Bredda din bevakning och få full tillgång till nyheter, analyser och expertsvar från alla våra områden.
Bevakningar
Notifieringar
Expertsvar
Alla områden ingår
Pris: 5 990 kr/år + moms
Prova kostnadsfritt i 14 dagar

Jag hjälper dig med abonnemangsfrågor

TELEFON: Öppet kl 8-16 idag

FAKTA Mer om energireglerna

Just nu är det många förändringar på gång inom energiområdet. I maj beslutade EU om en omarbetad version av direktivet om byggnaders energiprestanda, EPBD, som ligger till grund för de svenska energireglerna.

I mars skickade Boverket ut en remiss på skärpta energikrav i BBR som föreslås träda i kraft den första januari 2020. Det är det andra steget i införandet av krav för nära-nollenergibyggnader, NNE, i de svenska byggreglerna.

Nu håller Boverket på att se över remissvaren och utreder samtidigt hur det omarbetade direktivet kommer att påverka de svenska energireglerna.

– Efter sommaren kommer vi att presentera en ny tidplan för de skärpta energireglerna. Troligen kommer vi att skicka ut en ny remiss men det är ännu inte klart när, berättar Carl-Magnus Oredsson från Boverket.

Energideklarationerna

I mars skickade Boverket även ut en remiss med ändringar i föreskrifterna om energideklarationer, BED, för att anpassa reglerna till kraven som ställs i BBR. Ändringarna föreslogs träda i kraft den första oktober i år, men nu skjuter Boverket fram ikraftträdandet till årsskiftet så att de stämmer överens med övergångstiden för avsnitt nio i BBR.

Fördjupningsmaterial
Fler nyheter
Mest lästa artiklar
Debatt i fokus
Populära expertsvar
Andra bevakar
Bevaka ämne