Feedback
Varan har lagts till i varukorgen

Ny rapport visar tydliga brister i OVK:n

19 februari 2018
Ventilationskontroll
Bristerna i dagens OVK-system måste åtgärdas annars kan förtroendet för den minska, tror forskarna i projektet "Moderniserad ventilationskontroll". Foto: Louise Rosén
Den obligatoriska ventilationskontrollen, OVK, kan leda till ett bra inneklimat med låg energianvändning, om den används på rätt sätt. Men det finns tydliga brister i systemet, visar en ny rapport.
I projektet "Moderniserad ventilationskontroll" har forskare vid RISE undersökt hur OVK:n, som funnits sedan 1991, fungerar i teorin och praktiken. Redan i somras presenterades delar av resultatet men nu har slutrapporten presenterats.

Bli abonnent

Vi ger dig daglig fördjupning inom områdena Anläggning, EL & Tele, Förvaltning, Husbyggnad, Renovering samt VVS.
Nyheter & analyser
Full tillgång till våra artiklar, reportage och analyser.
Expertsvar
Full tillgång till expertsvarsbanken samt möjligheten att ställa frågor till alla våra experter.
Bevakningar & Notifieringar
Bevakningar och notifieringar för alla våra områden och ämnen.
Välj en omfattning som passar dig eller prova kostnadsfritt i 14 dagar
FOKUS
Ett
Fokusera din bevakning och få nyheter, analyser och expertsvar från ett valfritt område. 
Bevakningar
Notifieringar
Expertsvar
Välj ett område
Pris: 3 990 kr/år + moms
Prova kostnadsfritt i 14 dagar
BREDD
Alla
Bredda din bevakning och få full tillgång till nyheter, analyser och expertsvar från alla våra områden.
Bevakningar
Notifieringar
Expertsvar
Alla områden ingår
Pris: 5 990 kr/år + moms
Prova kostnadsfritt i 14 dagar

Jag hjälper dig med abonnemangsfrågor

TELEFON: Öppet kl 8-16 idag

FAKTA

Kort om OVK

Den obligatoriska ventilationskontrollen, OVK:n, infördes 1991 med syfte att förbättra inomhusklimatet i byggnader. Kontrollen omfattar de flesta typer av lokaler och flerbostadshus, och görs både innan lokalen tas i bruk och därefter var tredje eller sjätte år beroende på ventilationssystem.

Utvecklingsförslag för bättre OVK

I projektet "Moderniserad ventilation" har man tagit fram sju utvecklingsförslag för att åtgärda bristerna kring nuvarande OVK:

  • Inkludera innemiljön och brukande av lokalen i OVK:n på ett bättre sätt.
  • Avgift för handläggning av OVK-ärenden.
  • Enhetligt, helst elektroniskt protokoll.
  • Utbildning och kompetenshöjning för OVK-kontrollanter och OVK-handläggare.
  • Krav att samma OVK-kontrollant utför både OVK-kontroll och efterkontroll.
  • Minimikrav för energisparåtgärder.
  • Granska lagstiftningen inom området.
Fördjupningsmaterial
Fler nyheter
Mest lästa artiklar
Debatt i fokus
Populära expertsvar
Andra bevakar
Bevaka ämne